logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A 100 éves Szombathelyi Evangélikus Templomért Alapítvány

"100 éves Szombathelyi Evangélikus Templomért" Alapítvány
Adományokat fogadjuk a helyszínen illetve 11747006-20167921 bankszámlán.

Az Alapítványt 1995 tavaszán, templomunk alapkőletételének 100. évfordulóján, 100 ezer forintos induló vagyonnal alapította a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség.

 

Célja: (a templom felszentelésének 100 éves évfordulójára) a felújítási munkákhoz és egyéb egyházi létesítményeink állagának folyamatos megőrzéséhez szükséges fedezet biztosítása.

Az alapítvány 1995. augusztus 25-től folyamatosan működik, 1998-tól közhasznú. A kuratórium tagjai: Aczél Zsuzsa, dr. Kneffel Pál, Horváth Ernőné, Rajczy Istvánné, Vincze Csaba.

Elődeink hitét és reménységét csodálva kezdték munkánkat, hiszen nagyságrendben, minőségben és igényességben ők is szinte a lehetőségeiken felül építkeztek. Mégsem a kicsik konok nagy akarását példázzák, hanem a kicsik hatalmas Urában reménykedtek. Ebből a reménységből, bizalomból legalább annyi van ezekben a falakban és felújítási munkákban, mint téglából.

A felújított templom felszentelése 1996. augusztus 25-én volt, az eredeti felszentelésnek, 1896. augusztus 25-ének pontosan 100. évfordulóján.

A belső felújításhoz már az alapítvány is hozzá tudott járulni. Noha az orgona rekonstrukciójára akkor nem is gondolhattunk, de azonnal hozzáfogtunk a gyűjtéshez. 1999-ben már jelentős adomány gyűlt össze erre a célra, s ennek segítségével megújult orgonánk. Még ebben az évben a harangok villamosítását, a gyülekezeti helyiség felújítását tudtuk megvalósítani. Tavaly a hosszú idő óta nem működő toronyóránk kapott elektromos vezérlést, és a templomi hangosítás korszerűsítésével gazdagodtunk. (A mai napig így több mint hárommillió forintot fordítottunk templomunk fejlesztésére.)

Nagy segítséget jelent az áfa visszaigénylésének és az 1%-os adományok lehetősége. A buzgó felajánlások következtében évről-évre növekszik ebből a forrásból származó bevételünk.

Az idei évben (2001., a szerk.) gyülekezeti termünk felújítására fordítjuk összes forrásunkat, annál is inkább, hiszen a hideg, téli időszakban istentiszteleteinket is ott tartjuk.

Hittel, reménységgel, bizalommal

kértünk és kaptunk,
kerestünk és találtunk,
zörgettünk és megnyíltak a szívek és a lehetőségek kapui a jó Isten kegyelméből.

Ezt tesszük továbbra is napról-napra.

Napi ige

[Uram,] a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé.

(1Krón 29,12)

Azután vita támadt a tanítványok között arról, hogy melyikük a legnagyobb. Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította.

(Lk 9,46–47)

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek