logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány

Ez az Alapítványunk 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy a gyülekezetben folyó szociális, szeretetszolgálati tevékenységet segítse, koordinálja. Egy évre rá kiemelten közhasznú szervezetté vált. (A szervezetet egy öt fős kuratórium vezeti, amelynek tagjai a gyülekezet lelkésze, felügyelője, valamint a gyülekezet további három képviselője.)

Kiemelt feladatunk volt kezdettől fogva az Evangélikus Szeretetotthon megvalósításának összefogása, a forráskoordináció elvégzése, a pénzügyi-számviteli feladatok lebonyolítása. A kuratóriumra hárul az a szellemi feladat is, hogy az anyagi javak helyét az egyházi környezetben szolgálattá, szolgáltatássá alakítsa át.

Az Alapítvány legnagyobb beruházása a nemrégiben teljesen elkészült, és a közelmúltban felszentelt Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon.

A Szeretetotthon megvalósításának gondolata akkor vált valóságossá a gyülekezet számára, amikor ennek induló-alapító összege rendelkezésre állt. Várhegyi Károlyné Máger Angéla idős gyülekezeti tagunk egy családi örökségét ajánlotta fel, hogy a munkálatok elkezdődhessenek. A későbbiekben még a családi házát is eladta, hogy segíthessen. Összességében közel 40000000,- Ft-ot adományozott a Szeretetotthon megvalósítására. Ő mindvégig elkötelezetten, teljes hittel állt az elképzelés mellé. Még megérhette az az első ütem felszentelését.

Rajta kívül jelentős több tízmilliós összeget kaptunk az Országos Evangélikus Egyháztól. Ez különösen azért volt értékes számunkra, mivel ezeket a részösszegeket akkor kaphattuk meg, amikor a kivitelezési számlák kiegyenlítésére a leginkább szükségünk volt. (Az Országos Egyház révén kaphattunk támogatást a bajorországi Lutheránus Egyháztól is.)

A Szeretetotthon-beruházás kormányzati támogatást is kapott. Alapítványunk ugyanis maga is pályázott. Ennek eredményeként a Szociális és Családügyi Minisztérium 7800000,- Ft-tal járult hozzá a kivitelezési munkákhoz. Jelentős támogatást kaptunk a Szombathely megyei jogú Város önkormányzatától, valamint a város vállalkozásaitól. Köszönet jár annak a több mint 200 magánszemélynek is, akik pénzadományokat juttattak el az Alapítvány bankszámlájára.

A Túróczy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon egy összefogás eredménye. A létesítmény ami több, mint 30 idős embernek otthona és 15 embernek munkahelye korszerűsége mellett, emberléptékű is ebben az egyházi környezetben. Mindezek Szombathely város meghatározó intézményévé emelik a Szeretetotthont. A fizikailag is szilárd épületet természetesen nem csak a kövek, a kötő- és építőanyagok fogják egybe, hanem valami más is. Az a hit, ami létrehozta és az a szeretet, ami fenntartja. Adja Isten, hogy ez sokáig így legyen!

Alapítványunk már a továbblépés irányait tervezi. Szándékunk az, hogy az egyházközségen belül további jószolgálati beruházások létrehozásában segédkezzünk. Meggyőződésünk, hogy reménylett dolgaink mint ez esetben is a későbbiekben szintén valósággá válhatnak.

Az elmúlt években több új elem is megjelent működésünkben. 2015 nyarától főállású munkatársunk  is naponta segíti alapítványunk működését.  A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ épülete mögött egy bemutató gyógy- és fűszernövény kertet alakítottunk ki és munkánk eredményeként olyan botanikai egység jött létre, ami az intézményben élők és az ott dolgozók mindennapjait is szebbé varázsolja. A kert lehetőséget kíván nyújtani a gyógynövények megismerésére  és az ápolási munkák részleges kipróbálására is. Ebben számos iskolának tudunk gyakorlati együttműködést  nyújtani. Egyre inkább ismerté válik a Dr. Bohóc Mosolyszolgálati tevékenységünk is. Az elmúlt évben csatlakoztunk az Evangélikus Egyház Vasúti diakóniát létrehozó programjához és bekapcsolódunk  a Reformáció félévezredes emlékévfordulójának helyi eseményeibe  is. Szeretnénk olyan feladatokat is felvállalni, ahová máshonnan nem érkezett még segítség, de keressük azon szerveze- teket, személyeket is, akikkel együttműködve még teljesebb segítséget tudunk nyújtani.

 

A Kuratórium  tagjai:

Hutflesz Mihály kuratóriumi  elnök

Bánfi Péter egyházközségi  felügyelő

Gregersen-Labossa György lelkész

Garger Ferencné gyülekezeti tag

Kováts Viktor gyülekezeti tag

Alapítványi titkár: Pomeisl György

 

 

Nyári Istentiszteleti rend

vasárnaponként 10 órakor,
a hónap utolsó vasárnapján családi jellegű istentisztelet

Napi ige

Ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.

(Ézs 46,4)

Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.

(1Kor 1,9)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek