Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Gecse

Gecsei Evangélikus Egyházközség
Gecse - templom

1972-től napjainkig

1972 januárjában Ittzés János takácsi lelkész kapott megbízatást a helyettesítésre a gyülekezetben. A lelkészhiány miatt nem tudták betölteni a gecsei lelkészi állást. Ezért január 23-án Sikos Lajos esperes tájékoztatta a presbitériumot a takácsi gyülekezettel való társulás lehetősége felől és a helyettes lelkész megválasztásáról. A presbitérium magáévá tette az egyházhatósági javaslatot, és január 30-án közgyűlési határozattal megerősítették a társulást és a lelkész megválasztását is. A közös lelkész lakása a takácsi gyülekezetben lesz, annál is inkább, mivel a gecsei paplak szükséges rendbehozatala felülmúlta volna a gyülekezet anyagi képességét. Mindegyik gyülekezetnek külön presbitériuma, külön pénzkezelése volt az egyházi törvények szerint. A lelkészlakás karbantartása továbbra is a takácsi gyülekezet feladata lesz, a lelkész útiköltségét gecsei−szerecsenyi viszonylatban fizetik.

1972. jan. 30-án közös közgyűlésen készítik el az egyhangú meghívással megválasztott lelkész, Ittzés János díjlevelét. Ezután az első feladat a templomvilágítás korszerűsítése, valamint a templomtorony villámhárítóval való ellátása volt. Tervbe vették a templom külső felújítását és ahhoz az adakozás megindítását. Megújult az ifjúsági munka, és bevezették a gyülekezeti bibliaórákat. A lelkész a családlátogatások fontosságát helyezte előtérbe, hogy a „kívülállókat” is bevonhassák a terhek hordozásába és az istentiszteleti alkalmakon való részvételbe. Sajnos a szinte évtizedes munka mind lelki, mind anyagi vonalon megállt, mert Ittzés János lelkészt a kőszegi gyülekezet hívta meg.

Az 1980-ban elköszönő lelkész utódja a Malomsokon és Csikvándon eredményesen munkálkodó fiatal lelkészházaspár, Bálint László és felesége, Bálintné Varsányi Vilma az egyházi vezetőség és a gyülekezet kérésére örömmel vállalkoztak mind a takácsi, mind a gecsei gyülekezetekben való szolgálatra. Folytatódtak a lelki munka ágazatai: bibliaórák, ifjúsági összejövetelek és evangelizációs sorozatok. Megtörtént a templom tervbe vett teljes külső felújítása, a belső tér szépítése nemcsak Gecsén, de részben Szerecsenyben is. Az idősebb presbiterek sorában már több fiatal tűnik fel és vállal szolgálatot. Időközben Bálint Lászlót megválasztják lelkésznek, aki azonban csak 5 éven át pásztorolta feleségével a nyájat, mivel meghívták őket a celldömölki gyülekezetbe.

Távozásuk után rövid időre helyettesek szolgáltak változó beosztás szerint, amely miatt akadozott az élet. Ennek megoldására a gyülekezet meghívta lelkészének Görög Zoltán homokbödögei lelkészt, aki 1989 ősze óta látta el helyettes lelkészként a gecsei gyülekezet szolgálatát. A gyülekezetben rendszeresek a szeretetvendégségek, ahol hittanos fiatalok szerepelnek. Az új lelkész szolgálati ideje alatt a takácsi gyülekezettel való társulás megszűnt. 1997 októberétől Görög Zoltán lelkészi szolgálatát fogadja az alig 100 lelkes szerecsenyi leánygyülekezet is. 1997-ben ünnepelte a gyülekezet az önállósulás 100 éves jubileumát.

Görög Zoltán lelkészt 2009-ben Isten magához szólította, temetése gyülekezetei nagy részvétével és részvételével 2009. március 26-án Pápán volt. A helyettes lelkészi szolgálatra először Weltler Sándor malomsoki lelkész kapott megbízást, majd még ugyanebben az évben Zügn Tamás lett a gyülekezet helyettes lelkésze.

Egyházmegye
Adatok
8543 Gecse, Kossuth u. 25.
Lelkész(ek): 
Zügn Tamás helyettes lelkész
Felügyelő: 
ifj. Kiss Sándor
Önállósulásának éve: 
1895
Anyakönyveit vezeti: 
1895-től
Kapcsolódó galéria