Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Ajka

Ajkai Evangélikus Egyházközség
Ajkai templom

Padragkúti leányegyház

A gyülekezet létének első forrása 1786-ból való, de van olyan későbbi forrás, ami a gyülekezet keletkezését 1783-ra datálja. Sokáig csak gyülekezeti terme („oratorium”-a) volt, amely 1786-ban épült, egybeépítve az iskolával és a tanítói lakással. A templom 1823-tól épült, 1826. május 28-án szentelte fel Kis János dunántúli püspök. A tornyot 1844-ben építették hozzá, a tetőt 1858-ban cseréppel fedték. 1938-ban felújították. A 19. század elején önálló anyagyülekezetté akart válni, de ez a terv nem sikerült.

1870-ben két harangja volt a gyülekezetnek, az egyik 119 és fél font, 1787-ben vették, a másik 448 font súlyú, 1848-ban vették. Az I. világháborúban a gyülekezet egyik harangját hadicélokra elkobozták, ezt 1923-ban pótolták.

A gyülekezet lelki vezetői a tanítók voltak, ők vezették a vasárnapi iskolát, sokszor úgy, hogy felolvastak prédikációskötetekből. Az ajkai lelkész évente csak néhány alkalommal jött ki Csékútra. 1790-ben a gyülekezetnek 342 tagja volt, 1815-ben 328. A 19. század második felétől Lőrinte községből egyre több evangélikus család költözött el, míg a 20. században már teljesen elnéptelenedett a település. Közülük sokan Csékútra költöztek.

Közigazgatási reform miatt 1983-ban csatlakozott Ajka városhoz. Csékút és Padrag egyesülésével létrejött Padragkút község. Az evangélikusok túlnyomó része Csékúton él. Közigazgatásilag Padragkút Ajka városhoz tartozik. Jelenleg havi 2-3 alkalommal van istentisztelet, a gyermekeknek rendszeresen hittanóra. 2008-ban a gyülekezeti terem belső felújítása történt meg, és elkezdődött a templom külső felújítása. Egy temetőt üzemeltet a gyülekezet közösen a római katolikus gyülekezettel, melynek ravatalozója 2009-ben épült.

Egyházmegye
Adatok
8800 Ajka, Kossuth Lajos u. 2/b.
Lelkész(ek): 
Vajda István
Felügyelő: 
Borsos Endre
Telefon: 
88/311-340
Email cím: 
ajka@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
valószínűleg a 17. század eleje
Anyakönyveit vezeti: 
1726
Kapcsolódó galéria