Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Csákvár-Bicske-Csabdi

Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség
Csákvár, templom

A jelen

Három gyülekezet, három egymástól teljesen eltérő történelemmel, másfajta lehetőségekkel, más örömökkel, más nehézségekkel és más feladatokkal.

A csákvári gyülekezetben létszámához képest nagy gyülekezeti élet folyik. Cél a gyülekezet egészét elérni, megszólítani. A hittanos gyermekek, az ifjúság, a felnőttek, a családok és az idősebbek számára olyan alkalmak vannak, amelyeken lehetőség nyílik hitük építésére és a gyülekezeti közösség ápolására. Ezekből kiemelkedő a gyülekezeti énekkar, amely szolgálata révén missziói szerepet is betölt. Az énekkar testvérkórusi kapcsolatából épült ki a 2005-ben megkötött pyrbaumi (Németország) és csákvári testvérgyülekezeti kapcsolat, amelynek erősödése és áldása tapasztalható.

A gyülekezet összefogó, erős közösség. Legfontosabb feladata a káros korszellemmel szembeni határozott fellépés, evangélikus híveink, családjaink segítése, evangéliumi hitben való megtartása.

A bicskei gyülekezetnek jelenleg komoly kihívást jelent a templom teljes felújításának feladata. Erősen megfogyatkozott, lélekszáma már száz alatt van. Szeretnék a templomot úgy felújítani, hogy alkalmas legyen az istentiszteleteken kívül – nyitva a város felé – más összejövetel (szeretetvendégség, előadás, koncert stb.) rendezésére is, tekintettel arra, hogy a bicskei gyülekezet a templomon kívül semmilyen más ingatlannal nem rendelkezik. Bár a templomlátogatók száma az évek alatt fogyott, biztató a gyülekezeti hitoktatás, amely nagy részben a helyi (katolikus) Szent László Általános Iskolában folyik órarendi keretek közt.

A csabdi evangélikus gyülekezet ma már létszámában nagyon kicsi. Az istentiszteleteket általában 5-en, 7-en látogatják, de ők hűséges evangélikusok. A gyülekezeti élethez kapcsolódó összes feladatot ellátják a templomtakarítástól a szeretetvendégség házigazda szerepéig, az egyház épületeinek karbantartásától a felújításáig. Példaadó lehetne mindenki számára összefogásuk és tevékenységük, mert évek óta megoldatlan a gyülekezet nagyobb részének az „otthonából való kimozdítása”, a gyülekezet közösségébe való bevonása.

Mészáros Tamás (Csákvári társegyház)
Szebik Károly (Bicskei társegyház)
Dr. Jáni János (Csabdi társegyház)

Egyházmegye
Adatok
8083 Csákvár, Luther u. 2.
Lelkész(ek): 
Szebik Károly
Felügyelő: 
Mészáros Tamás
Telefon: 
22/254-739
Email cím: 
csakvar@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
Csákvár 1808, Bicske 1954, Csabdi 1800. Társulások ideje: 1955 (Csabdi–Bicske); 1969 (Csabdi–Bicske–Csákvár)
Anyakönyveit vezeti: 
Csákvár 1784-től, Bicske 1954-től, Csabdi 1800-tól (konfirmációi 1896-tól
Kapcsolódó galéria