Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Balatonfüred-Dörgicse

Balatonfüred-Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség
Balatonfüredi templom

Balatonakali leányegyház

A balatonakali evangélikus gyülekezet az alsódörgicsei evangélikus anyagyülekezet filiája. A gyülekezet megalakulásának pontos időpontja hiteles okmányokkal nem bizonyítható. A jelenlegi templom helyén torony nélküli imaház állt. Az imaház építésének pontos időpontja sem ismeretes, azonban egy régi okiratból kitűnik, hogy a balatonakali evangélikus gyülekezet és imaháza is Rudolf király és Bocskai István erdélyi fejedelem uralkodása idejében, vagyis 1606-ban a bécsi béke megkötésekor már fennállt.

A gyülekezet elöregedett imaházát lebontatta, és elhatározta, hogy új templomot épít. A jelenlegi templomot Reichler Antal nagyvázsonyi építőmester tervezte és építette fel a lebontott imaház helyén. A templomépítési költségek fedezésére a hívek buzgón adakoztak, és jelentős társadalmi munkát is végeztek, csakhogy régi vágyuk, az új templom felépítése megvalósuljon. Példaértékű, hogy a költségekhez még I. Ferenc József is hozzájárult 200 koronával. Az új templom ünnepélyes felszentelésére 1890. október 19-én került sor. A templomszentelési istentiszteleten Tóth Gyula esperes, nagyvázsonyi lelkész szolgált. A szószéki szolgálatot Nyírő Károly dörgicsei lelkész végezte.

A templom tornyában két harang lakott az I. világháborúig, egy 155 fontos 1820-ból, illetve egy 298 fontos, mely 1894-ben készült. A világháborúban elveszett harangokat 1934-ben sikerült pótolni. A toronyba egy harang került, melynek felirata: „Ne csüggedj el, kicsiny sereg”.

Az akali evangélikus gyülekezet templomát 1906-ban szépen befestette Muziha Sándor budapesti szobafestő, ez a festés a karzat alatti rész mennyezetén ma is látható. A templom nagyobb mérvű renoválását 1995-ben végezték el Riczinger József lelkész szolgálata, Bíró Gézáné gondnoksága idején.

Balatonakaliban az 1850-es évektől 1938-ig működött evangélikus iskola, melynek egykori épülete ma is a gyülekezet tulajdonában van, és gyülekezeti házként funkcionál. A gyülekezeti ház tatarozására, teljes tetőcserére 2005-ben kerülhetett sor. A ma 64 fős akali gyülekezetet a dörgicsei anyagyülekezet mindenkori lelkészei pásztorolták hűségesen.

Egyházmegye
Adatok
8244 Dörgicse, Fő u. 49.
Lelkész(ek): 
Riczinger József
Felügyelő: 
dr. Pethő Balázs
Telefon: 
87/788-381
Kapcsolódó galéria