logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Történet

A kórus 1997. Március 30-a óta dolgozik és havonta egy- kettő alkalommal szolgál az istentiszteleteken. Ecsedi Zsuzsa hívta életre az énekkart és alapozta meg a repertoárt. 2003 és 2006 között Kajzinger Ildikó irányította a szakmai munkát. A jelenlegi karnagy- gyülekezetünk kántora, Bognár Nóra.

Elsősorban liturgikus kórusként működünk, de rendszeresen megszólaltatunk kisebb többszólamú műveket is. Kórusunk 2009-től vegyeskarrá bővült, így célul tűztük ki elsősorban az evangélikus egyházzene gyöngyszemeinek megtanulását és az istentiszteleten való bemutatását.

Jó kapcsolatot ápolunk a város néhány katolikus gyülekezetével: részt vehettünk már ökumenikus éneklésen, vagy orgona felújítás céljából végzett gyűjtésen is.

Istentiszteleti rend

vasárnaponként 9 órakor istentisztelet és 10.30-kor családi istentisztelet

Napi ige

De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.

(Zsolt 73,28)

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

(1Pt 2,9)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek