logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Húsvét ünnepe utáni 3. vasárnap - családi istentisztelet

Örvendj, egész föld, az Istennek!

(Zsolt 66,1)

Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

(2Kor 5,17)

 

Istentiszteletek rendje:

9 órakor istentisztelet

10.30-kor családi istentisztelet

Istentiszteleti rend

vasárnaponként 9 órakor istentisztelet és
10.30-kor családi istentisztelet

Napi ige

Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet!

(Zsolt 119,5)

Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, [Jézus] elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe…

(Lk 9,51)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek