logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnap - vizsga-istentisztelet

Szüntelenül imádkozzatok!

(1Thessz 5,17)

Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.

(Zsolt 66,20)

 

Istentiszteletek rendje:

9 órakor Halasi András lelkészjelöl vizsga-istentisztelete

Családi istentisztelet nem lesz!

Istentiszteleti rend

vasárnaponként 9 órakor istentisztelet és
10.30-kor családi istentisztelet

Napi ige

A hősök íja összetörik, de akik a földre rogytak, az erő övét kötik magukra.

(1Sám 2,4)

Úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: …az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel…

(2Kor 6,4a.7)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek