logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Baráti kapcsolatok erősödése a bajor és magyar evangélikus egyház között

Újabb szálakkal fűzi szorosabbra testvérkapcsolatát a magyar és a bajor evangélikus egyház. Ennek lehettünk tanúi az elmúlt hétvégén, március 15. és 17. között a bajorországi Ortenburgban a Fastenaktion elnevezésű rendezvény ünnepélyes megnyitóján.

Fastenaktion jelentése: böjti gyűjtés,  lényege, hogy az ebben az időszakban összegyűlt pénzadományokból egy közép, vagy kelet-európai régióban található evangélikus egyházhoz kötődő projektet támogatnak.

Az idei gyűjtés kedvezményezettje a Magyar Evangélikus Egyház lett, mottója: "Kiállni egymásért Európában".  Kondor Péter püspök úr hirdetett igét az ortenburgi ünnepi istentiszteleten, amely egyben a vasárnaptól 7 hétig tartó, az egész bajor tartományi evangélikus egyházra kiterjedő felhívás kezdetét is jelentette a magyar evangélikus egyház javára.

A tervek szerint az adományon 3 fejlesztés osztozik: kiemelten a fóti kántorképző tetőfelújítását szolgálja majd, a piliscsabai gyülekezet fatemploma újul meg, valamint szintén az egyházhoz tartozó nagyszabású kertépítő projekt keretében fogyatékosok  kerti munkavégzését teszi lehetővé.

Ortenburg a passaui járáshoz tartozó, nagy evangélikus múlttal rendelkező község, amely már évek óta testvérkapcsolatot tart fenn az orosházi evangélikus gyülekezettel, elsősorban az óvodával. A hétvégén volt alkalmunk megismerkedni a település történetével, nevezetességeivel és a gyülekezet tagjaival, akik közül többen szállásadóink is voltak. A szombat esti kulturális estén pedig felváltva tapsolhattunk az ortenburgi és a magyar fellépőknek, kicsiknek és nagyoknak, akik elsősorban a zenei élet területéről mutatták meg kincseiket.

A 3 nap alatt a bajor testvéreink nemcsak nagylelkűségükről adtak ismét tanúbizonyságot, hanem a vendéglátás és vendégszeretet terén is kiemelkedőt alkottak. A német precizitás és a jól szervezettség párosult a mindenre kiterjedő figyelmességgel, ami körülvettek minket. (Pl. a nemzeti ünnepünk kapcsán jelen voltak mindenhol trikolor színei, a virágok a szalvéták színeiben.)

Természetesen nem hagyhattunk ki egy fél napos kitérőt Passauba, ahol minden odaérkező magyarnak kötelező program Gizella királyné sírjánál tiszteletét tenni. Az ő nagybecsű személye összekötő kapocs, hiszen nagyon sokat tett férje, I. István mellett a kereszténység bevezetéséért Magyarországon.

És hogy Passau festői szépségű utcáit és épületeit mások is láthatják az elkövetkező időkben, arra biztosítékul jöjjön egy jó hír: miután mind az ortenburgi reáliskola, mind pedig a Reményik iskola már régóta keresett testvériskolát, a szombathelyi gyülekezet lelkésze és az ortenburgi reáliskola igazgatója szóbeli megállapodást kötött a két iskola közötti testvérkapcsolat kiépítésére.

Sok pozitív élménnyel feltöltődve, és egy új lehetőség reményével tértünk haza, amely remélhetőleg még sok evangélikus diákunknak  és testvérünknek ad majd alkalmat Isten szeretetét megtapasztalni.

Kapcsolódó galéria

Istentiszteleti rend

vasárnaponként 9 órakor istentisztelet és 10.30-kor családi istentisztelet

Napi ige

De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.

(Zsolt 73,28)

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

(1Pt 2,9)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek