logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Konfirmációi ünnep - FRISSÍTVE!

Október 14-én konfirmációi ünnepi istentisztelet volt templomunkban. Az ezt megelőző szombaton adtak számot tudásukról konfirmandusaink a lelkészek és családjuk előtt.

A konfirmációról részletesen olvashatnak a következő oldalon:

egyszeregy.hu

Tekintsék meg az eseményekről készült galériákat!

 

Napi ige

Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, ujjongásban törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken.

(Ézs 49,13)

[Krisztus Jézust] tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.

(1Kor 1,30b)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek