logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Megemlékezés Quirinusról - FRISSÍTVE!

2015. május 31-én, Szentháromság ünnepén megemlékezést tartottak Szent Quirinus emlékére.

A Szent István szobornál Varga Péter, gyülekezeti tagunk elevenítette fel Qurinus püspök passiója alapján a történeti és régészeti emlékeket, majd a résztvevők együtt vonultak a Perint folyó hídfőjénél található emlékműhöz. Ünnepi beszédet mondott Gregersen-Labossa György lelkész:

„Másnap a római hatóságok elé állították és felajánlották neki, hogy ha áldoz a a római isteneknek – azaz megtagadja keresztény hitét –, nemcsak hogy meghagyják életét, hanem Jupiter papja is lehet. Ha viszont nemet mond, kínzás és halálbüntetés vár rá.”

Quirinus az egyetemes keresztyén egyház mártírja, vagyis minden megkeresztelt ember példaképe a Krisztus-követésben.

Nem tömjénezett az önmagát istenítő hatalomnak, vállalta a megaláztatást, a pert és végül a mártíromságot. Kyrie eleison – hangzott ajkán a kiáltás, de nem az istenített császár kegyeiért szólt az ima, hanem egyes egyedül az igazi Urat imádta, Jézus Krisztust. Minden keresztény istentiszteleten, amikor felcsendül hitvalló énekünk: Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! – a mártírok kórusába, amelynek tagja Quirinus is -, kapcsolódunk be. A vértanúk hangja és éneke tiszta, nincs benne hamiskás hang, velük együtt dicsőítjük a Szentháromság Istent.

Quirinus valószínűleg soha nem jött volna Savariába; őt idehurcolták, megölték, majd itt temették el egy részére épített sírboltban. Példája erősítette az üldözéstől félő keresztyéneket, és hitében konfirmálja az e helyen élő mindenkori egyház tagjait. Ma is azért gyűltünk össze ökumenikus keretek között, hogy Jézus Krisztus vértanújának szolgálatáért adjunk hálát Istennek, megvalljuk hitünket és gondoljunk azokra a milliókra, akiket talán ebben az órában is hitükért gyaláznak, hitük elhagyására kényszerítenek, vagy éppen életükre törnek Irak és Szíria határán, Afrika, Ázsia egyes vidékein. Imádkozzunk azokért, akikre a „modern barbárság” ront kegyetlenül, vagy fondorlatos módon!

A Quirinus történetnek van még egy tanúsága. A negyedik század elején, tehát kb. száz évvel mártíromsága után, amely idő alatt Szent Márton is megszületett, majd megfordult a városban és viaskodott az ariánusokkal (ma, Szentháromság vasárnapján erre is gondoljunk!) szóval, 406 környékén a mártír püspök földi maradványait az akkor élő egyház tagjai elmenekítették a városból. A betörő vandálok pusztítása miatt a sírját őrző bazilika kiürült. Bizony legyen ez figyelmeztetés a 21. századi, identitásában és hitében meggyengült európai és magyar keresztyénségnek! A külső és belső barbárság folyamatosan veszélyezteti keresztyén világunkat, és közelgő viharfelhők gyűlnek az az égbolton. Fel kell ismernünk Quirinusz örököseiként: Nem lankadhat a kyrie, az ökumené, a közös Krisztus-imádat, és a cselekvés egyre sürgetőbb! Itt Szombathelyen, Quirinus mártíromságának szent helyszínén, ne mi legyünk az egység akadályai! Tegyünk meg azért mindent, hogy az utánunk jövő nemzedékek is békében éljenek e városban és országban!

Az evangélikus templom félúton áll a Quirinus passió útján, városunk több mint 1700 éves szent útján (via sacra), amely az egykori római színháztól indul, emlékezésünk pontján, a mártíromság helyszínétől tovább vezet az ókeresztény temetőig, a Szent Márton templomig. Az evangélikus kegyességben a mártírok tisztelete fontos és szent, mert a vértanúk a legbensőbb közösséget (vérkeresztséget) vállalták az Úrral, az egyedüli Úrral, Isten fiával, akit a Szentlélek által dicsőíthetünk és imádhatunk.

Evangélium Jn 12, 24-26

 

Istentiszteleti rend:

- minden vasárnap 9 órakor istentisztelet, 10.30-kor családi istentisztelet

- a Credo Rádió műsorán 19 órakor a 9 órás istentisztelet felvételét hallhatják

 

Lelkészek elérhetőségei:

Menyes Gyula

parókus lelkész

06-20/824-2018

 

Menyesné Uram Zsuzsanna

diakóniai lelkész

06-20/824-2565

 

Steindl-Papp Judit

iskolalelkész

06-20/824-4106

 

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Levéltára (SzEEL) 1953-ig kutatható. Bejelentkezés a lelkészi hivatalban telefonon, e-mailben vagy személyesen.

Napi ige

Izráelt megszabadítja az Úr örökké tartó szabadítással; nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha, soha többé.

(Ézs 45,17)

Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap.

(Mt 13,43a)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek