logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Miért válasszuk az evangélikus hitoktatást?

Kedves Szülők! A 2015/2016-os tanévben az általános iskolák elsős és ötödikes tanulóinak az órarendjébe is bekerül heti egy órában az erkölcstan vagy a helyette választható hit- és erkölcstan tantárgy.
A Magyarországi Evangélikus Egyház az alábbiakban a szülők döntéséhez szeretne segítséget nyújtani:
 
 
 
 
 
 • Mi jellemzi az evangélikus hit- és erkölcstanórát?
 • Az evangélikus hit- és erkölcstanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. 
  Például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet?
 • Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján vesszük sorra, de más, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk. 
  Például: Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia?
 • Mit tanít az evangélikus hit- és erkölcstanórán a tanár?
 • Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamint az egyház tanításának és történetének ismeretéhez. 
  A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.
 • Melyek az evangélikus hit- és erkölcstanórák fő témakörei?
 • Jézus életének és tanításának megismerése.
 • Önismeret.
 • Emberi kapcsolatok.
 • A közösség és a környezet jelentősége életünkben.
 • Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstanórát?
 • A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hitoktatója.
 • Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára?
 • Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz tartozás.
 • Mi a jelentkezés módja?
 • A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni az evangélikus hit- és erkölcstanórára. 
  A leendő elsős gyermekek szülei a beiratkozás alkalmával (2015. április 28-30.), a leendő ötödikesek szülei pedig 2015. május 20-áig jelezhetik döntésüket az általános iskolában.

Szeretettel várjuk gyermekét 2015 szeptemberétől az evangélikus hit- és erkölcstanórákon!

Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház, www.evangelikus.hu

További részletes tudnivalók: http://hitoktatas.lutheran.hu/tudnivalok/

A szombathelyi hitoktatásról az iskolákban és a lelkészi hivatalban kaphatnak bővebb információt!

 

Istentiszteleti rend:

- minden vasárnap 9 órakor istentisztelet, 10.30-kor családi istentisztelet

- a Credo Rádió műsorán 19 órakor a 9 órás istentisztelet felvételét hallhatják

 

Lelkészek elérhetőségei:

Menyes Gyula

parókus lelkész

06-20/824-2018

 

Menyesné Uram Zsuzsanna

diakóniai lelkész

06-20/824-2565

 

Steindl-Papp Judit

iskolalelkész

06-20/824-4106

 

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Levéltára (SzEEL) 1953-ig kutatható. Bejelentkezés a lelkészi hivatalban telefonon, e-mailben vagy személyesen.

Napi ige

Izráelt megszabadítja az Úr örökké tartó szabadítással; nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha, soha többé.

(Ézs 45,17)

Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap.

(Mt 13,43a)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek