logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Teológusnap gyülekezetünkben

Egyházunk vezetősége a Húsvét ünnepe utáni második vasárnapot, Jó Pásztor vasárnapját a hivatás vasárnapjaként hirdette meg. Ehhez kapcsolódóan teológusnapot tartottunk gyülekezetünkben.

A nap különlegessége az volt, hogy az istentiszteleten Szebik Imre, ny. püspök megáldotta azokat a szombathelyi és környező gyülekezetekből érkező híveket, akik az elmúlt hetekben és hónapokban részt vettek a gyülekezeti munkatársképző tanfolyamon. A kiküldött gyülekezeti tagok oklevelet vehettek át, ami igazolja a tanfolyam sikeres elvégzését.

A teológusnap szombaton kezdődött, amikor gyülekezetünk ifjúsági csoportjának tagjai, a konfirmandusok, az Alfa-kör és a Y’s Men tagok a teológushallgatókkal közös vacsorán ismerkedhettek meg. A vacsora után két csoportban folytatódott az este: az ifisek és konfisok részére különböző játékokkal és áhítattal készültek a teológushallgatók, míg a felnőttek dr. Bácskai Károllyal, a teológia Újszövetségi Tanszékének vezetőjével beszélgettek az Alfa-kurzus soron következő témájáról: Miért halt meg Jézus?

A vasárnapi istentiszteleten a teológushallgatók egy része a liturgiában vett részt, másik részük az istentisztelettel párhuzamosan zajló gyermekfoglalkozásokon segített. Az igehirdetés szolgálatát dr. Bácskai Károly végezte.

Hagyomány már, hogy a teológushallgatók minden tanévben szupplikációs szolgálatot végeznek különböző gyülekezetekben. Ezeken az alkalmakon igehirdetéssel készülnek, az istentiszteleteken összegyűlt adomány pedig az Evangélikus Hittudományi Egyetem ügyét és a lelkészképzést szolgálja. Jó Pásztor vasárnapján, a hivatás vasárnapján, gyülekezetünkben tartott teológusnapon összegyűlt offertórium is ezt a célt szolgálja.

Napi ige

Így szól az Úr: Örömmel… teszek jót velük.

(Jer 32,41)

Jézus mondja: Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál.

(Jn 10,9)

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek