logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Férfiköri találkozó beszámoló

Szeptember 22-én, szombaton tartották Kaposváron a Nyugati(Dunántúli) Kerület férfiköreinek találkozóját.
Tóth Sándor elnök úr vezetésével a Szombathelyi Férfikör is 9 fővel képviselte a Dunántúl, de talán az ország legnagyobb létszámú férfikörét, a szombathelyit.
Koháry Ferenc országos férfiköri misszióval megbízott lelkész üdvözölte a megjelenteket. 
A helyi, vendéglátó kaposvári férfiköri tagokon túl Zalaegerszegről, Sárvárról és Veszprémből voltak férfi testvérek.
A kaposvári templom bemutatása után, amit Pongrácz Máté helyi lelkész ismertetett, rövid áhitattal kezdtük a napot.
Az áhitat után a gyülekezeti teremben Szemerei János országos missziói lelkész előadását halhattuk.
Azt követően Duszka József nyugalmazott rendőr nyomozó hitre térését, bizonyságtételét hallgathattuk.
Az előadások után egy a közelben lévő Helyőrségi klub éttermében fogyasztottuk el a kiváló és bőséges ebédünket. Az ebéd után városnéző sétára került sor a belváros gyönyörű platánsorai alatt.
A délután során fórum beszélgetés volt, amelyben a keresztény vezetőképzés Kaposvári Egyetemen történt elindításáról kaptunk beszámolót.
A másik hangsúlyos téma a láthatóan és hallhatóan evangélikusnak lenni szlogen, jelmondat értelmezése és az azzal kapcsolatos feladatokról beszélgettünk.
A szombathelyi pozitív példákat ismertetve, -amire természetesen büszkék voltunk-, azt is el kellett ismernünk, hogy a média stratégia területén még nagyon sok tennivalónk van.
Pongrácz Máté lelkész úr  záró áhitata és úti áldása után indultunk hazafelé a hosszú úton.
A Teremtőnek hála nagyon szép és tartalmas napot tölthettünk el férfitestvéreink körében és szerencsésen hazaérkeztünk az esti órákban.
 
Hegedüs László

Istentiszteleti rend

vasárnaponként 9 órakor istentisztelet és 10.30-kor családi istentisztelet

Napi ige

De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.

(Zsolt 73,28)

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

(1Pt 2,9)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek