logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Kiállítás a Reformáció 500 keretében

Menő reformáció - reformációi emlékkiállítás érkezik Szombathelyre.

"Menő Reformáció" néven egy csuklós buszban berendezett a Reformáció 500 éves évfordulójáról megemlékező vándorkiállítás érkezik Szombathelyre a Református templom előtti parkolóba. 2018. mácius 20-22. között 8 -16 óráig minden érdeklődő ingyenesen megtekintheti. 

Időpont: 2018.03.20-22. (Minden nap 8-16 óra között)
Helyszín: Református templom előtti parkoló (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér.7)


Szereltet hívunk minden érdeklődőt egyénileg vagy csoportosan is!

Napi ige

Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, ujjongásban törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken.

(Ézs 49,13)

[Krisztus Jézust] tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.

(1Kor 1,30b)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek