logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Magyar szupplikáns Ausztriában

Böjt 3. vasárnapján, március 4-én, történetében először szupplikáns teológust fogadott az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet bécsi istentiszteletén.
Tiborcz Dániel harmadéves teológus-lelkész szakos hallgató hirdette az igét közöttünk. A látás vasárnapjának zsoltárát idézve - Szemeim az Úrra néznek szüntelen! (Zsolt 25,15a) - arra hívta fel a figyelmünket, hogy nemcsak a látásunk, hanem életünk fókuszpontjában is Isten kell(ene), hogy álljon. Isten egyszülött Fiát adta értünk, akinek keresztje metszetet rajzol Isten végtelen szeretete és a mi bűneink között. Ő a mi Megváltónk.


Köszönjük a szolgálatot, Tiborcz Dániel életére, tanulmányaira és későbbi munkájára Isten áldását kérjük, csakúgy, ahogy az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folyó lelkészképzésre is! - olvasható az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet facebook oldalán.
 

Napi ige

Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, ujjongásban törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken.

(Ézs 49,13)

[Krisztus Jézust] tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.

(1Kor 1,30b)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek