Közösségben a teremtett világért

A teremtés hetéhez kapcsolódva tartotta meg őszi csendes napját iskolánk október második hetében.

Közös áhítattal indult a nap az evangélikus templomban Torma-Hasza Mónika lelkésznő vezetésével. Mondanivalójában kiemelte: fontos, hogy a gyerekek is tudják, hogy a teremtett világ Isten ajándéka, s ennek megóvásában munkatársai vagyunk Istennek. A teremtés védelméről szóltak az énekek is az áhítaton.

A délelőtt folyamán az alsósok 8 állomáson járták körül a nap témáját. Így előkerült a természetvédelem, a növények-állatok védelme. Hogy hogyan vehetjük észre családunkban és a kisebb-nagyobb közösségekben, ha valaki segítségre szorul, s mit tehetünk érte. Rajzos- és játékos feladatok, ügyességi versenyek várták a gyerekeket. Volt a nap folyamán állat- és növényfelismerés, levendula és medvehagyma ültetés is. Minden állomáson igemagyararázatok és imádságok mélyítették el a nap mondanivalóját.

Eközben a felsősök saját osztályközösségükben beszélgettek, s csoportos feladatokat oldottak meg. Az 5-6. osztályban a közösségben való munkálkodásra helyezték a hangsúlyt, 7-8. osztályban pedig a kapcsolatok, párkapcsolatok kerültek előtérbe.

 

Napi ige

Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban!

(Ézs 5,8)

Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

(1Kor 12,13)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács