Pedagógus csendeshétvége Révfülöpön

Pedagógusaink egy csendeshétvégét töltöttek együtt Révfülöpön szeptember közepén.

Hármas célja volt a révfülöpi hétvégének: lelki feltöltődés, továbbképzés és csapatépítés. Először tölthetett hosszabb időt együtt a szombathelyi és bobai intézmény tantestülete, így alkalom nyílt egymás megismerésére, szakmai beszélgetésekre is. Első este Bartos Eszter mentálhigiénés szakember vezetésével rázódott össze a csapat, majd együtt élhettük át a csendséta élményét. A második napon dr. Pángyánszky Ágnes, a teológia egyetemi lelkésze mutatta be a pedagógus továbbképzési lehetőségeket az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, majd dr. Molnár Béla a Savaria Egyetemi Központ docense tartott előadást arról, miként lenne célszerű változtatni az oktatáson, milyen pedagógiai módszerekre lenne szükség az oktatás során. Délután bibliatanulmánnyal folytatódott a program, melynek alapigéje 1Tim, 4,12-16 volt:

"Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az Írás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is."

A csendeshétvége vasárnap istenisztelettel zárult.

Napi ige

Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban!

(Ézs 5,8)

Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

(1Kor 12,13)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács