Pedagógus tréning Bobán

​Keresztyén házban dolgozom. Ezt a címet viselte az a tréning, melyet a bobai tagintézmény pedagógusainak tartottak 2018 áprilisában.
Az alkalom áhítattal kezdőtött, melynek alapigéje Mk 4,35-41 -ből hangzott. Kendeh-Kirchknopf László iskolalelkész a jelenlévők szívére helyezte: Jézus Krisztus, a feltámadott Úr az, aki életünk viharait is képes lecsendesíteni, csak higgyünk, és halljuk meg az Ő hangját. 
A délelőtt folytatásában interaktív feladatok segítették a közös gondolkozást. Mit is jelent keresztyén házban dolgozni? Mi is a személyes feladatom, küldetésem az iskolában? Milyen is egy ideális iskola? Ezekre a kérdésekre keresték a választ jelenlévők. 
Az alkalom zárásaként a pedagógusok Mária és Márta történetén keresztül érezhették meg: minden feladatunknak, küldetésünkek, megbízatásunknak az Istenre figyelésünkből kell fakadnia. Ha imádságos, Isten igéjét hallgató életet tudok élni, akkor lesz igazán gyümölcsöző a munkánk, az "aktív életünk" is. 

Napi ige

Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, ujjongásban törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken.

(Ézs 49,13)

[Krisztus Jézust] tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.

(1Kor 1,30b)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács