Pedagógus tréning Bobán

​Keresztyén házban dolgozom. Ezt a címet viselte az a tréning, melyet a bobai tagintézmény pedagógusainak tartottak 2018 áprilisában.
Az alkalom áhítattal kezdőtött, melynek alapigéje Mk 4,35-41 -ből hangzott. Kendeh-Kirchknopf László iskolalelkész a jelenlévők szívére helyezte: Jézus Krisztus, a feltámadott Úr az, aki életünk viharait is képes lecsendesíteni, csak higgyünk, és halljuk meg az Ő hangját. 
A délelőtt folytatásában interaktív feladatok segítették a közös gondolkozást. Mit is jelent keresztyén házban dolgozni? Mi is a személyes feladatom, küldetésem az iskolában? Milyen is egy ideális iskola? Ezekre a kérdésekre keresték a választ jelenlévők. 
Az alkalom zárásaként a pedagógusok Mária és Márta történetén keresztül érezhették meg: minden feladatunknak, küldetésünkek, megbízatásunknak az Istenre figyelésünkből kell fakadnia. Ha imádságos, Isten igéjét hallgató életet tudok élni, akkor lesz igazán gyümölcsöző a munkánk, az "aktív életünk" is. 

Napi ige

Az Úr így szólt Jákóbhoz: Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.

(1Móz 28,15b)

Hit által áldotta meg a haldokló Jákób József mindegyik fiát.

(Zsid 11,21)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács