Újra a Felvidéken

Az idei tanévben gróf Esterházy János nyomában jártunk a Felvidéken.

Iskolánk 7. évfolyamos tanulói a "Határtalanul!" pályázatnak köszönhetően az idei tanévben is egy négy napos felvidéki úton vehettek részt. Az első napon látogatást tettünk a Duna és a Morva folyó összefolyásánál található dévényi-várban, majd felkerestük az egykori koronázóvárost, Pozsonyt, ahol a Fellegvártól egészen a Prímás palotáig több történelmi helyet is felkerestünk és járhattunk az egykori koronázási útvonalon. Pozsony után elutaztunk Nagyszombat városába, ahol emlékeztünk Pázmány Péterre. A második napon felkerestük Alsóbodokon gróf Esterházy János nemrég "hazatért" földi maradványait, majd szülőhelyét Nyitraújlakot. A nyitrai várban láthattuk a tornyot, melyben egykor Vazul raboskodott és gyönyörködhettünk a Zobor-hegy látványában. A gímesi várhoz idén is egy "könnyed" erdei sétával jutottunk fel, ahol még a hirtelen kialakuló zivatar sem szegte kedvünket majd a kistapolcsányi-kastély parkjában emlékeztünk meg a Rákóczi-családról. A harmadik napon Komárom városát kerestük fel. A monostori-erődben megismerhettük a komáromi erőd történetét, annak kialakulásától egészen napjainkig. Révkomáromban a Klapka-szobor előtt elevenítettük fel az 1848-1849-es szabadságharc legfontosabb eseményeit, majd a temetőben a 48-as obeliszknél emlékeztünk azokra a hősökre, akik hazánkért a legértékesebbet adták, az életüket. A negyedik napon Komáromszentpéteren, testvériskolánkkal a Kossányi József Alapiskolával közösen emlékeztünk az aradi 13-ra és azokra a hősökre, akik hazájukért az életüket adták. A négynapos út zárásaként pedig felkerestük hazánk egyik első csillagvizsgálóját Ógyallán.

A négy napos út során nagyon sok új ismerettel és élménnyel gazdagodhattunk, valamint a testvériskola tanulóival sok új barátság köttetett.

Napi ige

De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.

(Zsolt 73,28)

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

(1Pt 2,9)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács