logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Külkapcsolatok

  • Kaufbeuren – kapcsolattartó – Csiszárné Bakó Katalin
  • Johanniták

A Szombathelyi Evangélikus Gyülekezet és a Kaufbeureni Szentháromság Gyülekezet testvérkapcsolata a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Bajor Evangélikus Egyház között fennálló, illetve a Szombathely város Kaufbeurennel kötött testvérkapcsolata alapján jött létre.

Első alkalommal 2002-ben a bajor-magyar testvérkapcsolat 10 éves jubileumán találkoztak a két gyülekezet képviselői. Ezt követően évente követték egymást a gyülekezetek életének kiemelkedő eseményeire szóló kölcsönös meghívások. Ilyen esemény volt a kaufbeureni templom 400 éves fennállása, a Heinzelman szeretetotthon avatása, a szombathelyi templom 110 éves évfordulója, koncert, kiállítás.

A gyülekezetek különböző munkacsoportjai szintén tettek egymásnál tapasztalatszerzéssel, kirándulással egybekötött látogatásokat, pl. a Thuróczy Otthon és Johanneum dolgozói, kórustagok, Y’s Men Klub és a Férfikör, az ifjúsági csoport tagjai. Vendégül láttuk a kaufbeureni presbitériumot, fellépett nálunk a kórus, táborozhattak a Balatonnál német fiatalok, és természetesen mindkét gyülekezet hallhatta istentiszteleten igét hirdetni a testvér gyülekezet lelkészeit. A Konfirmáció napján pedig imával fohászkodunk a távoli konfirmandus testvérekért.

A fenti találkozások idején nagy hangsúlyt fektettünk a szeretetvendégségek és elszállásolás révén a személyes kapcsolatok kialakításának, elmélyítésének lehetőségére.

A szerződés aláírására 2005 decemberében Kaufbeurenben ünnepélyes keretek között került sor, amelynek szövege ….olvasható.

Reméltük, hogy a kapcsolat a Reményik Iskola életét is gazdagíthatja, de az eltérő éves tanrend az eddigi törekvéseinket közös nyári programok szervezésére ezidáig nem tette lehetővé.

Elkötelezettek vagyunk a jövőben is - a sok eltérő vonás mellet - a másik gyülekezet hitéletének, értékeinek megismerése által a közösségteremtő együttműködés kialakítására és fenntartására.

 

Die Grundlage der Partnerschaft zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Szombathely und Evangelisch-lutherischen Dreifaltigkeitsgemeinde Kaufbeuren ist die „Vereinbarung über partnerschaftliche Beziehungen zwischen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern”

Die Vertreter der zwei Gemeinden haben sich erstes Mal 2002 an dem 10 jährigen Jubiläum der Partnerschaft getroffen. An diesen Anlass haben sich die gegenseitigen Einladungen zur hervorragenden Ereignissen der Gemeinden geschlossen.  Solche Ereignisse waren: das Fest des 400 jährigen Jubiläums der Kaubeurener Kirche, die Einweihung des Heinzelmanstifts, das 110 jähriges Jubiläum der Szombathelyer Kirche, Konzert, Ausstellung.

Die verschiedenen Arbeitsgruppen von Gemeinden haben bei einander auch Erfahrungsaustasch gemacht, wie zB. die Mitarbeiter des Thuróczy Alterheims und des Johanneums, Chormitglieder, Mitglieder des Klubs Y’s Men, des Männerkreises, und Jugendliche.

Wir haben den Kirchenvorstand empfangen, der Chor hat bei uns aufgetreten, deutsche Jugendliche haben am Plattensee mit unseren Jugendlichen Urlaub gemacht, und natürlich Mitglieder beider Gemeinden konnten auf Gottesdiensten die PfarrerInnen der Partnerscheftsgemeinde predigen hören. Am Tag der Konfirmation sagen wir Fürbitte für die Konfirmanden in ferne.

Während diesen Begegnungen war für uns wichtig, durch Agapes un Unterkunft eine Möglichkeit anzubieten,  persönliche Kontakte bekommen und vertiefen zu können.

Der Vertrag wurde im Dezember 2005 im Rahmen eines Gottesdienstes in Kaufbeuren unterschrieben, dessen Text is …. zu lesen.

Wir sind auch in Zukunft engagiert - gegen die vielen unterschiedlichen Zügen – durch das Kennenlernen des Glaubensleben und Werten der anderen Kirchengemeinde eine gemeinschaftschöpferische Zusammenwirkung zu gestalten und nachhalten.

Parókusi hírek

Menyes Gyula

Kedves Testvérek!

Gyülekezetünk honlapján a jövőben külön menüpontban láthatják  azokat a fontos információkat, eseményeket, közlendőket, amelyeket a parókus lelkész, illetve az egyházközség elnöksége fontosnak tart megjelenteni. Itt szeretnénk bemutatni a kiemelt jelentőségű, gyülekezetünk jövőjét befolyásoló történéseket, stratégia feladatainkat és betekintést engedni a parókus lelkész munkájába.
Erős vár a mi Istenünk!

Menyes Gyula parókus lelkész

Tovább a hírekhez

Istentiszteleti rend:

- minden vasárnap 9 órakor istentisztelet, 10.30-kor családi istentisztelet

- a Credo Rádió műsorán 19 órakor a 9 órás istentisztelet felvételét hallhatják

 

Lelkészek elérhetőségei:

Menyes Gyula

parókus lelkész

06-20/824-2018

Hivatali idő: szerda 10.00-12.00

 

Menyesné Uram Zsuzsanna

diakóniai lelkész

06-20/824-2565

 

Steindl-Papp Judit

iskolalelkész

06-20/824-4106

 

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Levéltára (SzEEL) 1953-ig kutatható. Bejelentkezés a lelkészi hivatalban telefonon, e-mailben vagy személyesen.

Napi ige

Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak.

(Zsolt 92,14-15)

Jézus mondja: Ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek.

(Jn 16,22)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek