logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Hatvanad vasárnap -istentisztelet

Hatvanad vasárnap

Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.

(Zsid 3,15)

 

Istentiszteletek rendje:

9 órakor istentisztelet,

10.30-kor családi istentisztelet.

Nyári Istentiszteleti rend

vasárnaponként 10 órakor,
a hónap utolsó vasárnapján családi jellegű istentisztelet

Napi ige

Betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja.

(Ézs 11,9)

Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy [Krisztusban] lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.

(Kol 1,19–20)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek