logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Adományaikat köszönettel fogadjuk a vészhelyzetben is

Bár hagyományos istentiszteleteket nem tud tartani egyházközségünk, kérjük továbbra is gondoljanak a gyülekezetre adományaikkal! Részletek:

Hagyományos értelemben egy gyülekezetnek 3 bevételi forrása van: az egyházfenntartói járulék (egyházadó), a perselypénz, és az adomány (pl. keresztelés, esketés, temetés vagy valamilyen konkrét cél kapcsán). A kialakult járványügyi helyzet miatt, bizonytalan ideig az istentiszteletekre sem gyülekezhetünk össze. Éppen ezért, a megszokott módon a vasárnapi és ünnepnapi perselypénzzel nem tudjuk támogatni a saját közösségünket, ami jelentős forrást jelent az egyházközségünk működése szempontjából.

 

A lelkészi szolgálat a jelenlegi nehéz helyzetben sem szünetel és az istentiszteletek is megtartásra kerülnek, amit a hívek a Credo Rádión keresztül, a 98.8 frekvencián, és az internet segítségével meghallgathatnak (www.credoradio.hu).

 

Biztatjuk a gyülekezeti tagjainkat, hogy ki-ki a lehetőségeihez mérten, vasárnaponként az adakozás szempontjából is gondoljon a közösségünkre. Hasznos lehet, külön erre a célra gyűjteni a templomi perselybe szánt adományt, amit átutalással vagy a későbbiekben személyes befizetés formájában is fel tudnak majd ajánlani a gyülekezet javára.

A számlaszám, melyre utalhatnak adományokat:
OTP: 11747006-20003397

Istentiszteleti rend

a nyári időszakban 10 órakor

a Credo Rádió műsorán 19 órakor

 

Lelkészek elérhetőségei

Gregersen-Labossa György

06-20/824-6223

Steindl-Papp Judit

06-20/824-4106

Napi ige

Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.

(Zsolt 103,10)

Mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk.

(ApCsel 15,11a)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek