logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Tájékoztatás az istentiszteleti rendről - FRISSÍTVE!

A vasárnapi 9 órás és a fél 11-es istentiszteleteket is közvetíti a Credo Rádió a szombathelyi evangélikus templomból, azokra a legfőképpen idősekre tekintettel, akik elővigyázatosságból otthon maradnának a koronavírus-járvány miatt.

A járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Az előbbi istentiszteletet 12 óra után, az utóbbit pedig 19 óra után hallhatják rádiónkban. A családi istentisztelet alatt gyermekfoglalkozás lesz a gyülekezetben. Az alkalmakon március 15-i megemlékezést is tartanak.

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség istentiszteletein a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa iránymutatásának megfelelően jár el.

Az istentiszteleti alkalmakon a következő éneket énekeljük:

1. Népek hatalmas Istene, Nemzeteknek egész serege, Dicsőíti szent nevedet. Lakhelyet nekik te adtál, S hogy azt szeressék, te oltottál Szívökbe honszeretetet. Nekünk is e hazát Lakhelyül te adád, őseinket Te vezetted, Segítetted, Szent hitedre térítetted.

2. Nemzetünknek története. Ezredéves hosszú élete Nagy hatalmadat hirdeti; Hogy annyi vész, viszály között, Megfogyott bár, de meg nem törött: Jóságodnak köszönheti. Harcban vitézeket, Békében bölcseket Támasztottál! Ezért neked Zeng éneket S mond e nemzet dicséretet.

3. Ő végtelen nagy hatalom. Kinél van erő és oltalom, Áldd meg tovább is e hazát; Tartsd meg ősi törvényeit, Egyesítsed testvér-népeit, Hogy lelje bennök támaszát! Teremts békességet. Irtsd a gyűlölséget, Mert pusztulni Kell a népnek, Melyet tépnek Karjai pártszenvedélynek.

4. A közjónak szeretetét S a törvénynek hű tiszteletét Gyökereztesd meg szívünkben. Hitet, erényt s egyértelmet. Adj tisztán égő honszerelmet örömben és keservünkben. Támassz hű fiakat, A vészben bátrakat Ε hazának. S a bölcseket, Kegyeseket Elfogyni köztünk ne engedd!

5. Ó Isten, áldd meg e hazát S a békesség fényes nappalát Hozd fel állandón egére; Borús múltját szebb jövendő, Szép reményeit betöltendő, Váltsa fel közjólétére. Bérceit, völgyeit  Es rónatéreit Áldd bőséggel; Így zeng neked Dicséretet, — ó Isten, áldd e nemzetet.

Karsay Sándor (1814—1902)

Istentiszteleti rend:

- minden vasárnap 10 órakor istentisztelet

- a Credo Rádió műsorán 14 és 19 órakor a 10 órás istentisztelet felvételét hallhatják

 

Lelkészek elérhetőségei:

Menyes Gyula

parókus lelkész

06-20/824-2018

 

Menyesné Uram Zsuzsanna

diakóniai lelkész

06-20/824-2565

 

Steindl-Papp Judit

iskolalelkész

06-20/824-4106

 

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Levéltára (SzEEL) 1953-ig kutatható. Bejelentkezés a lelkészi hivatalban telefonon, e-mailben vagy személyesen.

Napi ige

Ne legyen jós, se varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző! Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik...

(5Móz 18,10.12)

A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.

(Ef 5,9-11)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek