logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Kettős ünnep gyülekezetünkben

Augusztus 28-án, templomunk szentelésének 125. évfordulóján hálaadó istentisztelet keretében iktatta be parókus lelkészi hivatalába Rostáné Piri Magda esperes a gyülekezet lelkészét, Menyes Gyulát.

– Épületekben már erősek vagyunk itt Szombathelyen, célom az, hogy az előttünk lévő időkben lelkiekben is erősek legyünk – fogalmazta meg Menyes Gyula, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség szombaton beiktatott parókus lelkésze. Már tavaly megkezdte szolgálatát a szombathelyi gyülekezetben, de a vírushelyzet miatt el kellett halasztani az ünnepélyes beiktatást.

Tavaly augusztus 31-ével, 24 év szolgálat után mondott le szombathelyi lelkészi állásáról Gregersen-Labossa György, őt váltotta Menyes Gyula, akit most ünnepélyesen Rostáné Piri Magda, a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperese kért a szolgálatra. Az esperes János evangéliuma (Jn 13,12-20) alapján hirdette Isten igéjét, melyben e szavakkal bocsátotta szolgálatába az új parókust:

– Itt Szombathelyen most a láng ébrentartása a feladatod. Számtalan munkatárs vesz körül, akik égnek a tettvágytól és arra várnak, hogy vezesd őket, vezesd úgy, ahogy az igében hallottuk, minden esetben a szolga, küldött. Ahogy Jézus mondja, ha befogadják azt, akit én elküldök, engem fogadnak be, s azt, aki engem elküldött.

Menyes Gyula Pál apostol Korintusiakhoz írt levele alapján hirdette az evangéliumot. (2Kor 4,5) Emlékeztetett: tulajdonképpen hazatértek Vas megyébe, hiszen Uraiújfaluban kezdte szolgálatát 29 évvel ezelőtt feleségével, Menyesné Uram Zsuzsannával, hat éven át Ostffyasszonyfa és Csönge is hozzájuk tartozott. Kezdő riporteri emlékeit is felidézte a lelkész az igehirdetésben, s egy ezzel kapcsolatos álmát is megosztotta a gyülekezettel:

– Egyszer, ha a Credo Rádió riportere megkérdezi nyugdíjba vonulásom alkalmából, hogy: Lelkész Úr, mit hirdetett Ön az elmúlt 10 évben a szombathelyi gyülekezetben? A válaszom csak ennyi lesz: A Krisztust.

A lelkészbeiktatás és a templomépítés 125 éves évfordulója alkalmából méltatta az evangélikus gyülekezet és a városvezetés munkáját is Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház felügyelője. Egy Luther Mártonról készült festményre emlékezett az új parókus szava alapján, melyen Luther nem tesz mást a gyülekezet színe előtt, csak az élő Krisztusra mutat. – Ha ez a lelkiség hatja át egy gyülekezet munkáját, akkor nincs miért aggódnunk. – nyugtázta a felügyelő.

Hosszú próbaidőnek nevezte a lelkészbeiktatásig eltelt egy évet Mórocz Zsolt, a Vasi Evangélikus Egyházmegye felügyelője, aki szerint kiemelt figyelmet kap a szombathelyi gyülekezet, országosan is követendő példa az itt végzett munka.

Sok-sok közös munkát és évet kívánt az evangélikus gyülekezet munkaágai nevében Sátory Károly, a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola igazgatója.

– Óriási öröm, hogy hosszú idő óta testvéri, őszinte, egymást segítő kapcsolat van a katolikus egyház és az evangélikusok, de a többi testvéregyház között is – ezekkel a szavakkal is köszöntötte Menyes Gyulát dr. Székely János, a szombathelyi katolikus egyházmegye püspöke. Az együttműködés példájaként a közös kórust és a szombathelyi lelkészek rendszeres találkozóját említette.

Az evangélikus közösség munkája nélkül nem lenne ugyanaz Szombathely – mondta dr. Nemény András, Szombathely polgármestere.

Szöveg: Bakos Ágnes, Ádám Eszter  Fotó: Ádám Eszter

 

Istentiszteleti rend:

- minden vasárnap 9 órakor istentisztelet, 10.30-kor családi istentisztelet

- a Credo Rádió műsorán 19 órakor a 9 órás istentisztelet felvételét hallhatják

 

Lelkészek elérhetőségei:

Menyes Gyula

parókus lelkész

06-20/824-2018

 

Menyesné Uram Zsuzsanna

diakóniai lelkész

06-20/824-2565

 

Steindl-Papp Judit

iskolalelkész

06-20/824-4106

 

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Levéltára (SzEEL) 1953-ig kutatható. Bejelentkezés a lelkészi hivatalban telefonon, e-mailben vagy személyesen.

Napi ige

Isten így szólt: Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél! Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!

(1Móz 3,19)

Krisztus Jézus [...] megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.

(2Tim 1,10)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek