logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Adventi TenSing-áhítat a Túróczy Otthonban

Gyülekezetünk TenSing csoportja a balatongyöröki majd nádasdi adventi szolgálata után a Túróczy Otthon lakóit látogatta meg.

Az adventi áhítatot rövid jeleneteik és énekeik tették színesebbé. Az otthon lakói nagy szeretettel és örömmel fogadták a fiatalok szolgálatát. 

Istentiszteleti rend

vasárnaponként 9 órakor istentisztelet és 10.30-kor családi istentisztelet

Napi ige

De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.

(Zsolt 73,28)

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

(1Pt 2,9)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek