logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Gyémántoklevelet kapott a Túróczy Otthon lakója

Kovács Etelka az első magyarországi evangélikus lelkésznő, a SZEDIK Túróczy Zoltán Szeretetotthonának idős lakója. Teológiai tanulmányait 60 éve végezte el, melyet az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyémántoklevél kiadásával ismert el.

Az oklevelet a szombathelyi evangélikus gyülekezet elnökségétől és a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperes asszonyától vehette át Etelka néni. Intézményvezető úr, valamint otthonvezető asszony a SZEDIK dolgozói és lakói nevében köszöntötte a lelkésznőt.

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." (Fil 4,13) - ez az ige volt Kovács Etelka életének vezérigéje. Az életéről, szolgálatáról készült interjú az Evangélikus Élet 25-26. számában olvasható.

Érdekesség az Evangélikus Élet archívumából: Nők Luther-kabátban

Kapcsolódó galéria

Gyémántoklevelet kapott a Túróczy Otthon lakója

Istentiszteleti rend:

- istentiszteleteinket a következő időpontokban tartjuk:

minden vasárnap 9 órakor istentisztelet

minden vasárnap 10.30 órakor családi istentisztelet.

Kivételt képeznek a nagy ünnepek és a konfirmáció, amikor egy istentiszteletet tartunk 10 órakor. Ezekről külön hírben adunk tájékoztatást honlapunkon.

a hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor Nemeskoltán,

15.30-kor Püspökmolnáriban istentisztelet

- a Credo Rádió műsorán 19 órakor a 10 órás istentisztelet felvételét hallhatják

 

Lelkészek elérhetőségei:

Steindl-Papp Judit

lelkész

06-20/824-4106

Torma-Hasza Mónika

lelkész

06-20/824-4412

 

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Levéltára (SzEEL) 1953-ig kutatható. Bejelentkezés a lelkészi hivatalban telefonon, e-mailben vagy személyesen.

Napi ige

Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és rájuk is kiárasztaná lelkét az Úr!

(4Móz 11,29b)

A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg!

(1Thessz 5,19-21)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek