logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Nőegylet

A Szombathelyi Evangélikus Nőegylet 2011. január 27-én alakult.

A megalakuláskor megfogalmaztuk céljainkat:

- A gyülekezet hölgy tagjaiból közösség formálása.

- A lelki élet elmélyítése érdekében az összejöveteleken éneklés, áhítat, ima.

- A női kreativitás kibontakoztatása közösségi célok érdekében.

- Kézműves tevékenységgel egyházi intézmények segítése.

- Egyházi ünnepek alkalmával jótékonysági vásárra ajándékok készítése.

- Önkéntes adományozás.

- Hangulatos együttlétek során - hasznos időtöltés mellett - egymás TISZTELETE, MEGBECSÜLÉSE, SZERETETE.

Gyülekezetünk jelenleg működő Nőegylete 6 éves múltra tekint vissza. Kezdetben 7 fővel alakult és a mai létszámunk már eléri a 17 főt. Célunk a gyülekezet hölgytagjaiból közösség  formálása,  ahol  a különféle  tevékenységeink  mellett a lelki élet elmélyítésére is hangsúlyt fektetünk, így az összejöveteleken éneklünk, imádkozunk, lelkész vezetésével áhítaton  veszünk részt. Igyekszünk  a női kreativitást kibontakoztatni a közösségi célok érdekében. A kézműves tevékenységünkkel az egyházi intézményeket is segítjük és egyházi ünnepeink megünneplésében, szeretetvendégségeinken asztal körüli szolgálatot vállalunk. Az Adventi jótékonysági vásárra kézműves termékeket készítünk, amelynek bevétele az ifjúsági munkát  szolgálja.  Évek óta szervesen bekapcsolódunk az ökumenikus világimanap helyi szinten

való megünneplésébe. Várjuk mindazoknak a hölgyeknek a jelentkezését, akik szívesen tevékenykednek egy olyan közösségben, ahol a hasznos időtöltés mellett, egymás tisztelete, megbecsülése és szeretete a legfontosabb. Alkalmainkat minden hónap 1. és 3. péntekjén 16:30 órától tartjuk.

 

Elérhetőség:

Hegedüsné Szeifert Júlia

06-20-401-6365

auto80@vipmail.hu            

 

 

A Nőegylettel kapcsolatos híreinket a következő linkre kattintva olvashatják:

http://szombathely-lutheran.hu/hireink/noegylet

 

Nőegylet tagjai minden együtt töltött alkalmat megörökítenek, egy krónikába gyűjtik élményeiket:

Napi ige

Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, ujjongásban törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken.

(Ézs 49,13)

[Krisztus Jézust] tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.

(1Kor 1,30b)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek