Tanulmányi úton a Terror Házában

A Gulág Emlékbizottság pályázatának köszönhetően iskolánk 12 tanulója tanulmányi úton járt a Terror Háza Múzeumban Budapesten.

Az út célja az volt, hogy a résztvevő tanulók számára elsődleges forrást szolgáltasson az ötvenes évek kommunista diktatúrájáról, arról a korszakról melyből egy színdarab is készül és ők lesznek a szereplői.

Napi ige

Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.

(Zsolt 103,10)

Mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk.

(ApCsel 15,11a)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács