logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Hagyjuk Istent szóhoz jutni

Az ágfalvai pszichiátriai betegek otthona február 7-én rendezte meg Sopron kedvelt filmszínházában, az Elit Moziban a Pszinema elnevezésű I. Soproni Speciális Filmszemlét.
A szemlére 37 filmmel neveztek az ország különböző területeiről Ásotthalomtól Budapesten át Szombathelyig. A filmeket három és fél órás vetítési időben tekinthette meg a közönség.
A filmszemle első helyezettje a SZEDIK ágfalvai Pszichiátriai Betegek Otthonának filmes csapata lett a "Hagyjuk Istent szóhoz jutni" című kisfilmmel. A készítő csapat tagjai: Kóczán Krisztián, Baranyai Tünde, Ertl Tibor, Szalay József.

A speciális filmezés egy modern művészetterápiás irányzat, melynek „gyümölcseként“ Magyarországon 2008-ban rendeztek az első hasonló filmszemlét a Győr-Moson-Sopron megyei Zsirán.

A szemle és a speciális filmezés ötlete Fábián Gábor zsirai  terápiás munkatárstól származott, aki civilben független filmesként is alkotott. Fogyatékkal élőkről, pszichiátriai és szenvedélybetegről, intézetben élő rászorulókról már korábban is készítettek dokumentumfilmeket, a speciális filmezés ötlete mégis merőben új volt. Fábián Gábor azt javasolta:  "adjunk kamerát" az érintettek kezébe, kapjanak megfelelő technikai segítséget, hogy elkészíthessék saját filmjüket. Megtörtént egy száznyolcvan fokos fordulat, a testi, lelki, pszichoszociális fogyatékkal élő vagy éppen szenvedélybeteg ember nem a tárgya, hanem az alkotója lett saját "filmjének". A speciális filmezés nagyon hamar országos mozgalommá szélesedett, annak ellenére, hogy Európában is szinte egyedülálló jelenségről van szó.

Hamar kiderült, hogy az ellátottak egyáltalán nem idegenkednek a filmezéstől, és sok helyütt lelkes, korábban filmezéssel egyáltalán foglalkozó munkatárssal összefogva filmes alkotói közösségeket alakítottak. Jelenleg az ország területén elszórva tíz-tizenkét aktív alkotói közösség tevékenykedik. Nagy örömünkre szolgált, hogy egy eddig ismeretlen, új filmes csapat is feltűnt a szemlén, a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüredről.

 

A soproni szemle életre hívása mögött az az elképzelés állt, hogy a tavaly megszűnt zsirai rendezvény után továbbra is legyen egy a csak speciális filmes alkotókra koncentráló, családias, ugyanakkor színvonalas és a régión túlmutató országos program.

 A jellemzően két perc és negyed óra hosszúság között mozgó alkotások között egyaránt voltak kisjátékfilmek, animációs munkák, portré- és dokumentumfilmek, filmetűdök és kísérleti próbálkozások – köztük humoros és elgondolkodtató, könnyed és súlyos témákat felvető alkotások. Az alkotók is ugyanilyen sokszínűek: sok összetartó, egymást segítő kisközösség mellett ott jelen volt a filmjét szinte önállóan, saját erőből elkészítő filmes is.

 

A speciális filmezés egy évtizede azt bizonyítja, hogy a filmezés azon túl, hogy kiváló szabadidős elfoglaltság és hatékony fejlesztő eszköz, fontos és egyedülálló kommunikációs csatorna azok számára, akikről hellyel-közzel tudunk, de tudomást venni róluk nem mindig akarunk. Hatalmas dolog, hogy a mozivásznon keresztül üzenhet a világnak a pszichiátriai betegség stigmáját hordozó és a szenvedélybetegséggel küzdő, vagy éppen a testi és lelki fogyatékosságán éppen az alkotással túllépő embertársunk is.

A február 7-én megrendezett soproni esemény mögött sok-sok cél és szándék fonódott össze kibogozhatatlanul, de ezek közül kettő egészen pontosan megfogalmazható: legyen a speciális filmezésnek egy újabb ünnepe és egyben tárt ajtó azoknak az érdeklődőknek, akik ha csak egy nap erejéig is, de be akarnak lépni ebbe a világba!

Szalay József, Heinrichs Eszter

 

Istentiszteleti rend

vasárnaponként 9 órakor istentisztelet és 10.30-kor családi istentisztelet

Napi ige

De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.

(Zsolt 73,28)

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

(1Pt 2,9)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek