logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Kantátazenés istentisztelet

  

 

Erfreut euch, ihr Herzen

1. Coro
Erfreut euch, ihr Herzen,
Entweichet, ihr Schmerzen,
Es lebet der Heiland und herrschet in euch.
Ihr könnet verjagen
Das Trauren, das Fürchten, das ängstliche
Zagen,
Der Heiland erquicket sein geistliches Reich.

2. Recitativo-Bass
Es bricht das Grab und damit unsre Not,
Der Mund verkündigt Gottes Taten;
Der Heilnad lebt, so ist in Not und Tod
Den Gläubigen vollkommen wohl geraten.

3. Aria-Bass
Lasset dem Höchsten ein Danlkied erschallen
Für sein Erbarmen und ewige Treu.
Jesus ercheinet, uns Friede zu geben,
Jesus berufet uns, mit ihm zu leben,
Täglich wird seine Barmherzigkeit neu.

Predigt

4. Recitativo (Dialogus) e Arioso (Duetto)
Tenor-Hoffnung und Alt-Furcht
Tenor
Bei Jesu Leben freudig sein
Ist unsrer Brust ein heller Sonnenschein.
Mit Trost erfüllt auf seinen Heiland schauen
Und in sich selbst ein Himmelreich erbauen,
Ist wahrer Christen Eigentum.
Doch weil ich hier ein himmlisch Labsal
habe,
So sucht mein Geist hier seine Lust und Ruh,
Mein Heiland ruft mir kräftig zu:
Mein Grab und Sterben bringt euch Leben,
Mein Auferstehn ist euer Trost.
Mein Mund will zwar ein Opfer geben,
Mein Heiland, doch wie klein,
Wie wenig, wie so gar geringe
Wird es vir dir, o großer Sieger, sein,
Wenn ich vor dich ein Sieg- und Danklied
bringe.
(Tenor, Alt)
{Mein, Kein} Auge sieht den Heiland
auferweckt,
Es hält ihn {nicht, noch} der Tod in Banden.
Tenor:
Wie, darf noch Furcht in einer Brust entstehn?
Alt: Läßt wohl das Grab die Toten aus?
Tenor:
Wenn Gott in einem Grabe lieget,
So halten Grab und Tod ihn nicht.

Alt:
Ach Gott! der du den Tod besieget,
Dir weicht des Grabes Stein, das Siegel
bricht,
Ich galube, aber hilf mir Schwachen,
Du kannst mich stärker machen;
Besiege mich und meinem Zweifelmut,
Der Gott, der Wunder tut,
Hat meinen Geist durch Trostes Kraft
gestärket,
Dass er den auferstandnen Jesum merket.

5. Aria (Duetto) Alt, Tenor
Ich furchte {zwar, nicht} des Grabes
Finsternissen
Und {klagete, hoffete} mein Heil sei {nun,
nicht} entrissen.
beide
Nin ist mein Herze voller Trost,
Und wenn sich auch ein Feind erbost,
Will ich in Gott zu siegen wissen.

6. Choral
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Des solln wir alle froh sein,
Christus will unser Trost sein.
Kyrie eleis.

Szívünk örvendezzen

1. Kórus
Szívünk örvendezzen,
Bú, bánat, mind vesszen,
Hisz él a mi Megváltónk, győzött a jó!
A tétova tettek,
Az aggódás, kétely,
Elűzethetnek,
Hisz' lelkünket üdíti a Megváltó.

 

2. Recitativo-Basszus
Nyitja a sírt, a kín megy már tőlünk,
Tetteit hirdeti itt minden száj:
Urunk él, baj, halál iszkol előlünk,
Hívőnek minden a javára vál'.

 

3. Ária -Basszus
Dicsőség éneke, köszönet, hála,
kegyelem, hűség az alapja nála.
Jézus eljött, hogy békéjét kapjad,
Jézus hív, többé őt már el ne hagyjad.
Irgalom forrása naponta ő.

 

Igehirdetés

4. Recitativo (Dialógus) és Ária (Duett)
Tenor=remény, Alt=félelem
Tenor
Örvend, hisz Jézussal örök a lét
Melenget minket a tündöklő fény.
Vigasz-telt szívvel most nézzed Urad
Így építsd mennyei hajlékodat,
Hisz ez a keresztény tiszta erény.

Mennyei orvosságot lelek itt
Örömet, békét hoz nekem a hit.
Megváltónk szava hívón int felém:
Sírom, halálom gyümölcse erény,
Feltámadásom vigasz és remény.
Megváltóm' dicsérő szót mond a szám,
Uram, mily erőtlen, mily halovány
Dicsőség oltárán a kis, sovány
Győzedelmi ének, s a hálaimám,
Bár diadalt zengni oly híven kíván.

 

Tenor: Megváltónk feltámadt, látom már őt.
Alt: Nincsen ő itt sehol magam előtt.
Tenor: Halálnak nem rabja többé már ő.
Alt: Lásd, tartja erősen, őrzi a kő!
Tenor: Félelem nem markolhatja a szívem.
Alt: Sírból halott ki nem jött sohasem!
Tenor:
Ha Isten az, kire a sír borul
Nem nyeli el őt a hant álnokul.

 

Alt:
Ó, Uram nem lettél örökre múlt,
Győztél, a nehéz kő már elgurult.
Hívő vagyok bár, de oly gyenge még,
Te vagy az, kit nekem küldött az ég.
Győzzed le kérlek, énbennem a kételyt,
Csodáddal legyűröd íme a mételyt.
Lelkem a vigaszod révén virul,
Krisztusunk lététől világra gyúl.

 

 

5. Ária (Duett) Alt, Tenor
A: Félem a sír mélyét, hisz oly sötét,
T: Nincs mitől tartani, győz majd a fény,
A: Elnyelte örökre a Megváltót!
T: Kiszáll a sírból, elhozza a jót!
T/A: Vigasszal teli már az én szíve,
         Ellenség mikor hadat üzen,
         Győzelmet veszek majd, Veled, Uram.

6. Kórus
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Örvendezzünk vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk.
Kyrie eleison.

 

A kantáta szövege az alábbi mellékletben is olvasható két nyelven: 

Istentiszteleti rend:

- minden vasárnap 9 órakor istentisztelet, 10.30-kor családi istentisztelet

- a Credo Rádió műsorán 19 órakor a 9 órás istentisztelet felvételét hallhatják

 

Lelkészek elérhetőségei:

Menyes Gyula

parókus lelkész

06-20/824-2018

 

Menyesné Uram Zsuzsanna

diakóniai lelkész

06-20/824-2565

 

Steindl-Papp Judit

iskolalelkész

06-20/824-4106

 

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Levéltára (SzEEL) 1953-ig kutatható. Bejelentkezés a lelkészi hivatalban telefonon, e-mailben vagy személyesen.

Napi ige

Az Úr ereje alkotta a földet..., az ő értelme feszítette ki az eget.

(Jer 10,12)

Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta...

(Zsid 11,3)

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek