logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Nyitott ajtók 2020. június

Rendhagyó ballagás – a Reményik-iskola végzős tanulói nem iskolai-, hanem osztályközösségben vehették át a bizonyítványaikat, s búcsúztak tanáraiktól a járványhelyzet miatt

Bemutatkoztak a lelkészjelöltek – Menyes Gyula és felesége, Menyesné Uram Zsuzsanna volt a vendége a június 13-i kibővített presbiteri ülésnek, ők szolgáltak a vasárnapi istentiszteleten is

Keresztelő János ünnepén – az istentiszteleti alkalom után egy szép skandináv szokást elevenítettek fel a szombathelyi evangélikus gyülekezet fiataljai

Kitört a nyári szünet – hittanos héttel és művészeti táborral indult a nyár a Reményik-iskolában

Áhítat– Kendeh-Kirchknopf László a sárvári evangélikus templomban szolgált áhítattal a vírushelyzet idején

 

 

Istentiszteleti rend:

- istentiszteleteinket a következő időpontokban tartjuk:

minden vasárnap 9 órakor istentisztelet

minden vasárnap 10.30 órakor családi istentisztelet.

Kivételt képeznek a nagy ünnepek és a konfirmáció, amikor egy istentiszteletet tartunk 10 órakor. Ezekről külön hírben adunk tájékoztatást honlapunkon.

a hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor Nemeskoltán,

15.30-kor Püspökmolnáriban istentisztelet

 

Lelkészek elérhetőségei:

Steindl-Papp Judit

lelkész

06-20/824-4106

Torma-Hasza Mónika

lelkész

06-20/824-4412

 

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Levéltára (SzEEL) 1953-ig kutatható. Bejelentkezés a lelkészi hivatalban telefonon, e-mailben vagy személyesen.

Napi ige

Számlaszám:
OTP: 11747006-20003397
IBAN:
HU48 1174 7006 2000 3397 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB

e-PRESBITERIUM

Médiapartnerek