Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánka

Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánkai Társult Evangélikus Egyházközség
Mencshely

A gyülekezet története

A jelenlegi formájában fennálló társult egyházközség 1999-ben alakult, Mencshely, Nagyvázsony és filiája Nemesleányfalu, Szentantalfa és korábbi filiája, Zánka mint templommal, istentiszteleti hellyel rendelkező gyülekezetek társulásával. A mencshelyi székhelyű egyházközség területéhez tartozik továbbá szórványként még: Balatonhenye, Monoszló, Tagyon, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Óbudavár, Vöröstó, Barnag, Pula, Hidegkút, Tótvázsony. Az egyházfenntartók száma 187 fő. Ezen felül ismert még kb. 60 egyházfenntartást még nem fizető gyermek és fiatal. Társult egyházközségünk kialakulásának előzménye, hogy 1972-től Nagyvázsony és Nemesleányfalu, 1975-től pedig Szentantalfa és Zánka gyülekezeteit is a mencshelyi lelkész, Horváth József látta el az ottani lelkészi állások megüresedése miatt. Az egyházközségeket utódai, Zelmann Pál segédlelkész és Gyarmati István lelkész is mencshelyi lelkészi státuszban gondozták. 1999-ben Mihácsi Lajos lelkészsége alatt történt meg a társulási szerződés aláírása. 2004. január 1-jétől Isó Dorottya veszprémi lelkész gondozza a gyülekezetet mint helyettes lelkész, 2004. augusztus 15. óta pedig Németh Szabolcs először beosztott, majd 2007-től megválasztott és beiktatott lelkészként.

Társult egyházközségünk gyülekezetei magyar anyanyelvű, nagyrészt kisnemesi gyökerű közösségek. Egyházközségünk minden része kezdetben a Kemenesalji evangélikus esperesi kerület része 1786-ig, majd 1949-ig a Zalai Ág. hitv. Evangélikus Egyházmegye része, habár közigazgatásilag csak Szentantalfa és Zánka tartozott Zala vármegyéhez, Mencshely, Nagyvázsony és Nemesleányfalu hagyományosan is Veszprém megye része volt. Társult egyházközségünk a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyéhez tartozik.

Egyházmegye
Adatok
Mencshely, Kossuth u. 24.
Lelkész(ek): 
Németh Szabolcs
Felügyelő: 
Mencshely - Molnár Gyula
Nagyvázsony - Stefanovits János
Szentantalfa - Sólyom Gyula
Zánka - Marosszéky Kálmán
Telefon: 
88/274–412
Email cím: 
mencshely@lutheran.hu