Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Mórichida

Mórichidai Evangélikus Egyházközség
Mórichidai templom

Mórichida és Árpás területe a Rába két partján régóta ismert és jelentős terület. Már a római betelepülés előtt lakott volt, de igazán jelentőssé akkor vált, amikor a Kr. u. 1. században a rómaiak laktak itt a Rába átkelőjénél, és Claudius császár uralkodása alatt Mursella néven települést alapítottak. Valószínűsíthetően Hadrianus alatt nyerte el a település a városi rangot, s így lett municipium (olyan Római Birodalomhoz tartozó, de Itálián kívüli város, amely saját törvényeit megtarthatta, s lakói polgárjogot nyertek). A város jelentőségét az is mutatja, hogy az Itinerarium Antonini (Antonius útleírása) is említi Mursellát, amely a Savaria–Brigetio (Szombathely–Szőny) közötti út mellett található, Arrabonától (Győrtől) 20 római mérföldre. A római kor után is végig lakott volt ez a rész. I. István király 1030-ban kiadott alapító levele említi Árpás nevét, amely községet a király a révvel együtt a bakonybéli apátságnak adományozott. A Rába jobb partján fekvő községről 1086-ban találunk említést. A falut rév kötötte össze Árpással. E rév mellett Móricz gróf, főispán hidat építtetett, innen kapta Mórichida a nevét.

A terület sokáig az Osl, később az Ostffy nemzetség tulajdona volt. Pokhi (Poky) Móric 1250 körül premontrei apátságot alapított itt, melyet Szent Jakabról neveztek el, s a csornai prépostsággal állt összeköttetésben. A barátok 1543-ban elmenekültek innen a törökök elől. Tíz év múlva premontrei apácák telepedtek le itt.

Árpás. A település már a bronz- és vaskorban is létezett, erről leleteket őriznek. Egyik legrégibb magyar falu, már a 10. században lakott volt a honfoglalás után. Első okleveles említése 1030-ból való, amiben arról van szó, hogy a király a bakonybéli apátságnak ajándékozza. 1242-ben IV.Béla király látogatott ide. Természetesen a törökdúlást is megszenvedte. 1706-ban nagy kuruc−labanc csata volt itt. 1803-ban az uralkodótól Gräfin Viktoria v. Colloredo, geborene Gräfin von Crenville (Colloredo Crenville Victoria grófnő) kapta a birtokot. Az 1848-as szabadságharcban is aktív volt a falu. Aztán lassan csökkent lakossága, és egyben el is öregedett. Katolikusok és evangélikusok élnek a községben.

Egyházmegye
Adatok
9131 Mórichida, Fő u. 149.
Lelkész(ek): 
Kardos Zsuzsanna gyülekezeti munkatárs
Felügyelő: 
Ihász Károly
Telefon: 
96/369–041
Önállósulásának éve: 
1829
Anyakönyveit vezeti: 
1833-tól
Kapcsolódó galéria