Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Győrság

Győrsági Evangélikus Egyházközség
Győrság, templom

Győrság falu Győrtől 17 kilométerre délkeletre, a Pannonhalmi-dombvidék lábánál fekszik. A mérsékelt domborzatok csaknem minden árnyalatát magába zárja. Az északi oldalon mélyen fekvő vizenyős talaj mellett jelen van a dúsan termő síkság (a Kisalföld déli nyúlványa), valamint a település déli oldalán lévő domborzat, mely a Pannonhalmi-dombvidéknél végződik. A község belterülete is itt található az erős vízmosások mentén húzódó utcákkal. A dombokon szőlő- és gyümölcstermesztés, míg a síkságon gabona, kukorica, répa, burgonya termesztése a jellemző. Állattartása nem jelentős.

Győrság községet nyugaton Nyúl és Écs, északon Töltéstava, keleten Pér, délkeleten Pázmándfalu, délen pedig Pannonhalma települések határolják. Vízi világa mára elsorvadt, a Kishídi-dűlőben eredő Sági-ér Töltéstava alatt a Vezseny-érbe torkollik.1

A község első okleveles említése 1153-ból származik. Az Árpád-korban több településcsoportot hívtak Ságnak. Az egyikben a várnépek, a másikban az udvarnokok, a többiben a pannonhalmi apátság népei éltek. Birtokosai között találjuk a Héderváry, az Enyingi Török, a Nyáry és az Eszterházy családot. A 17. század hetvenes éveiben itt teljesítette papi szolgálatát Szecsei János református lelkész, akit gályarabságra ítéltek. Győrságon egyaránt megfordultak II. Rákóczi Ferenc fejedelem kurucai és később Napóleon császár katonái. A község a Győr- előnevet 1908-ban kapta. Állami iskola 1911-ben épült a faluban. Napjainkban már csak az alsó tagozat működik itt, mint a töltéstavai intézmény tagiskolája.

A településen mindhárom felekezet képviselteti magát templomával, de egyetlen helyben lakó lelkésze sincs. A római katolikusok templomukat 1748-ban egy Árpád-kori kápolna romjaira építették. Plébánosuk Écsről gondozza a híveket. A reformátusoknak 1613-tól van lelkésze, és Pázmándfaluról jár ki lelkipásztor. Az evangélikus gyülekezetet Kiss Jenő lelkész alapította 1941-ben. (Fia Kiss Miklós jelenleg mosonmagyaróvári lelkész, a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye esperese.) 1984-ben az akkor már három éve üresen álló parókiát eladták. Győrből kijáró lelkészek végezték és végzik ma is a lelkészi szolgálatot a gyülekezetben.

Egyházmegye
Adatok
9084 Győrság, Országút 14.
Lelkész(ek): 
Menyesné Uram Zsuzsa helyettes lelkész
Felügyelő: 
Kovács Ilona
Telefon: 
96/516-167
Email cím: 
zsuzsa.uram@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
1941
Anyakönyveit vezeti: 
1941-től
Kapcsolódó galéria