Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Kerta-Veszprémgalsa

Kerta-Veszprémgalsai Társult Evangélikus Egyházközség
Kerta templom

A településekről

Kerta a Somló közelében fekszik. Nevét először 1227-ben említi egy oklevél, vagyis régi, legalábbis középkori falu. Napjainkban a falunak mintegy 800 lakosa van. A település katolikus temploma a 15. században épült, szentélye gótikus, hajója barokk. Az iskola épületében helytörténeti kiállítás látható.

Karakószörcsök a Bakony alján fekszik Veszprém megyében, a Somló és a Ság-hegy között. Régi falu, bizonyára még honfoglalás előtti. Ezt talán szláv eredetű elnevezése tanúsítja. A kettős név előtagja a szláv Krakov (Krakkó) hely és víznév. Utótagja, a „szörcsök” galagonyást jelent. Vagyis, ha magyarul akarjuk mondani, így is hívhatnánk: Galagonyáshely. A falunak ma 323 lakosa van.
Kamond a megye nyugati szélén a Kisalföld délkeleti peremvidékén, a 8. sz. főúttól északra a Marcal medencéjében helyezkedik el. Első említése 1062-ből való, tehát szinte a honfoglalás korából már „Kamond” néven. Kis- és Nagykamondból jött létre összevonás révén 1954-ben. Egykor Kiskamondon nemesek, Nagykamondon pedig jobbágyok laktak. Ma a falunak 577 lakosa van.

Egyházmegye
Adatok
8492 Kerta, Dózsa Gy. u. 45/a.
Lelkész(ek): 
Kopf András helyettes lelkész
Felügyelő: 
Egressy Sándor
Kapcsolódó galéria