Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Győr

Győri Evangélikus Egyházközség
Öregtemplom

Győr a Kisalföld fővárosa, Észak-Dunántúl legfontosabb települése. A terület vízrajzi csomópontjában fekszik, ahol a Bakony északi nyúlványa, a Sokoró hármas dombvonulata a Duna völgyéig leér. Ezért is nevezik a „folyók városának”: itt éri el a Mosoni-Dunát a Rába és a Rábca, és itt ömlik a Rábába a Marcal is.

A város földrajzi fekvése és a folyók hadászati adottságai minden korban fontosnak bizonyultak. A város területe és közvetlen környéke adott helyet az illírek lakóhelyeinek a bronzkorban, ezzel indult meg itt a társadalmi élet és a művelődés. Őket a kelta népek követték, tőlük származik a város első neve, ők nevezték el Arrabonának, azaz Rábaszállásnak.

Kr. u. az 1. század derekán megjelentek a rómaiak. A város kelta nevét megőrizték, de volt latin neve is: Jaurinum, Jaurium, Geurum. A 4. század végén a hunok megdöntötték a római uralmat, utánuk a gótok, longobárdok következtek, majd a 6. századtól az avarok birtokolták a várost. Megerősítették a római castrumot, telephelyüket pedig gyűrű alakú sánccal vették körül. Sokan ebből a gyűrű alakú erődítményből származtatják a mai Győr nevet. Az avar uralom után morva−szláv népek következtek, majd a 900-as évek elején honfoglaló őseink vették birtokukba a települést.

A város nagyfejedelmi központ lett. Nem véletlen, hogy Koppány vezér felnégyelt testének egy darabját elrettentésül a győri vár kapujára szegezték. I. István királyunk püspökséget alapított itt 1001- ben.
Győr mindenkor osztozott nemzetünk sorsában. Kezdetben a német támadások ellen védte az országot, a tatárok felperzselték, majd a tragikus mohácsi csata után a végvár szerepében védte a művelt nyugatot a török hódítástól.

A város a 16. század végén (1594–1598) négy évig török uralom alatt volt. A törökök Janikkalának, égett várnak nevezték. Az elnevezés még 1529-ből származik, amikor az akkori várkapitány a közeledő török sereg hírére felgyújtotta a várat, és elmenekült a teljes hadi felszerelésével együtt.

A későbbi évszázadokban a város folyamatosan fejlődött. Átmenő forgalma mindig jelentős volt, gazdasági élete is egyre élénkebb lett. A magyar gabona- és marhakereskedelem fontos útvonala húzódott itt. A polgári barokk gyönyörű házai a 17–18. században épültek.

A várfalak azonban gátolták a fejlődést. Ezek lebontására 1809 augusztusában már Bonaparte Napoleonnak voltak elképzelései. A gyáripar a 19. század végén alakult ki, míg a közművek valamivel korábban. Népességét tekintve ma az ország hatodik városa (132 000 lélek).

Egyházmegye
Adatok
9025 Győr II., Petőfi tér 2.
Lelkész(ek): 
Ócsai Zoltán igazgató
Berényi Rudolfné Mesterházy Zsuzsanna
Ittzés János
Jánosa Attila
Takács Eszter helyettes lelkész
Csorba János
Csorbáné Farkas Zsófia iskolalelkész
Menyesné Uram Zsuzsanna szeretetházi lelkész
Karsay Lajos szeretetházi lelkész
Felügyelő: 
Ráskai Péter
Telefon: 
96/524-708
Email cím: 
gyor@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
16. század
Anyakönyveit vezeti: 
1682-től
Kapcsolódó galéria