Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Győrszemere

Győrszemerei Evangélikus Egyházközség
Győrszemere, templom

Győrszemere Győrtől mintegy 20 km-re fekszik a Győrt Pápával összekötő 83-as számú főútvonal mentén. A település négy elkülönülő részből tevődik össze: Szemere-falu, Szemere-hegy, Szentpál és Erdősor. Összesen mintegy 3000 fős, növekvő lélekszámú település.

Mindhárom történelmi felekezet képviselteti magát a községben. Három temploma van, a parókiák közül csupán egy tölti be eredeti funkcióját a jelenben. Egyedül az evangélikusoknak van helyben lakó lelkészük.

A község neve először 1250-ben Villa Zemere alakban a Szemere család fészkeként jelentkezik. Kis- és Nagyszemere néven is említik. 1300-ban Zemere Tivadar jegyajándék fejében leköti jegyesének Geur Zemere felét. 1430-ban Garai László uralja. 1457-ben csupán puszta hely, ekkor Szemere János a birtokosa. 1525-ben Hédervári István is birtokosa lett.

A tizenöt éves háború idején Szemere falu nagyon sokat szenvedett a törökök dúlásától. 1609-ben telepednek meg ismét a faluban. Az 1619-es portaösszeíráskor Szemere közbirtokossága 7 és fél portás faluként szerepel. Egy porta: 4 telek. Szemere volt abban az évben a vármegye legnagyobb helysége. 1683-ban a Bécs ostromára készülő hadak földig rombolják a falut. Ezt bizonyítják a község határából előkerült leletek.

2001 augusztusában a parókia vízvezetékének lefektetésekor is találtak a gyülekezet tagjai egy rendhagyónak mondható pénzleletet. A földből – ásás közben – egy cserépedény fordult ki, benne 430 db oxidálódott 13–14. századbeli ezüst bécsi dénár. Jelenleg a Nemzeti Múzeumban restaurálják őket, majd a győri Xantus János Múzeumban lesznek megtekinthetők.

A törökdúlás után 1698-ban a király rendeletére a győri püspök utasítása szerint Lacza János székesegyházi főesperes canonica visitatiót tartott a Győr megyei községekben. Leírása szerint Szemere falu több földesúr birtoka, magyar népe nagyrészt református, lutheránusokkal és katolikusokkal vegyesen. Ekkor 87 katolikus, 90 evangélikus és 125 református élt a községben. Ez az első közlemény arról, hogy a településen élnek evangélikusok. Arról, hogy melyik gyülekezethez tartoztak, nincs feljegyzés.

Egyházmegye
Adatok
9121 Győrszemere, Bakonyér u. 84.
Lelkész(ek): 
Karsay Lajos helyettes lelkész
Felügyelő: 
Bede Tamás
Email cím: 
gyorszemere@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
1807
Anyakönyveit vezeti: 
1807-től
Kapcsolódó galéria