Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Kissomlyó

Kissomlyói Evangélikus Egyházközség
Kissomlyói templom

A településről

A szép fekvésű Kissomlyó a 84-es út mentén a hasonló nevű (Somló-hegy) híres bortermő, talán már ötmillió éves, 220 méter magas, vulkanikus eredetű hegy alatt helyezkedik el. A népvándorlás idején germán, avar és szláv népek éltek ezen a helyen. 1000 körül királyi birtokba került a község, és a karakói várispánság felügyelete alá tartozott. A hegytetőn található Királykő, melynek legendájáról a kövön található tábla tudósít: „IV. Béla király a tatárok elől menekülve kíséretével megpihent Kis-Somlyó legmagasabb pontja mellett álló kőnél. Azóta ezt a magányos sziklát Királykőnek nevezik.”

A település első okleveles említése 1319-ből való: „Sumuló” néven. 150 évvel később már Hegyes-Kis-Somlyó néven jelölik a települést. Román kori katolikus templomát Szent Miklósról nevezték el. Stílusa népies barokk. A későbbiekben a falut kisnemesek lakták. A szomszéd községben (Egyházashetyén) született Berzsenyi Dániel is itt kezdett iskolába járni. Lakossága ma 275 fő.

Egyházmegye
Vas
Adatok
9555 Kissomlyó, Kossuth u. 94.
Lelkész(ek): 
Cserági István
Felügyelő: 
Csirkovics Dezső
Telefon: 
95/458–219
Önállósulásának éve: 
1783
Kapcsolódó galéria