Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Kaposvár

Kaposvári Evangélikus Egyházközség
Templom télen, 2007

A jelen

A gyülekezet immár megfelelő épületekkel rendelkezve otthont ad egyházmegyei és regionális alkalmaknak, de igazi örömük, hogy bennük rendszeresen tarthatnak gyülekezeti szeretetvendégségeket, gyermek-, ifjúsági és felnőtt-bibliaórákat, ökumenikus, valamint más közösségépítő összejöveteleket.

A hitoktatás a városban működő református és katolikus felekezeti iskolákba járó gyermekek részére órarendi tárgyként, az egyik önkormányzati iskolában csatlakozó órában, a többi evangélikus gyermek részére gyülekezeti keretben történik.

Az öreg és egyre több hibával működő templomi harmónium helyett új digitális orgonát állítottak szolgálatba 1999-ben. Azóta több orgonahangversenyt tartottak, ahol a zene nyelvén dicsérték Urunkat. Időközben megalakult az énekkar, amely Vönöczky Gábor karnagy vezetésével a gyülekezeti házban tartja próbáit. Szolgálatuk elismerését a kórusnak 2002-ben adományozott Weltler-emlékplakett bizonyítja.
Az 1995. évtől a gyülekezet címtárában szereplő valamennyi evangélikushoz személyesen eljuttatják a közösség legfontosabb eseményeit, programjait, tudnivalóit ismertető, évente kétszer megjelenő hírlevelüket a körzet- és utcafelelősök segítségével.

Kaposváron a vasárnapi istentiszteleteken 80-120 személy vesz részt. Kiskorpádon 6-8 fő jár rendszeresen az istentiszteleti alkalomra.

Dr. Jáni János

Egyházmegye
Adatok
7400 Kaposvár, Kossuth u. 39.
Lelkész(ek): 
Szemerei János
Felügyelő: 
Dr. Horváth József
Telefon: 
82/416-467
Önállósulásának éve: 
1916
Anyakönyveit vezeti: 
1916-tól
Kapcsolódó galéria