Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Kemenesmagasi

Kemenesmagasi Evangélikus Egyházközség
Kemenesmagasi

Evangélikus iskoláink történetéből

A magyar népiskolai hálózatot a protestáns egyházak teremtették meg, melynek egyik első intézménye a Nádasdy Tamás által alapított sárvári oskola. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint Magasi első ismert tanítója 1695-ből a már említett Dolgos András, akit méltatlan magatartása miatt a következő esztendőben már nem alkalmazott a gyülekezet.

Az újjáalakulás után az első tanítólakással egybeépült iskola létesítése 1807-ben történt. Az iskolaépület a lelkészlakás mellett állt, amelyben közel száz tanuló zsúfolódott össze. A növekvő létszám miatt 1845-ben megépül a második iskola. Ekkor különítik el a tanulókat: az első iskolában maradnak az idősebbek, a kisebbeket a kis iskolában oktatják. 1893-ban ezt az épületet az iskola eladja községi kisdedóvó alapítására.

A második iskola eladása után vettek egy kocsmaépületet iskola céljára, de ez nem volt alkalmas az oktatásra. Ezért kényszerültek 2500 Ft költségen újabb épületet emelni 1895-ben az óvodának eladott épület mellett. 1907-ben megvették Tulok Antal birtokos örököseitől a róla elnevezett utcában lévő épületet 4300 koronáért. A tekintélyes kúriát 4141 korona ráfordítással alakították át iskolának, ahol a tanterem mellett helyet kapott egy tanítói lakás is. Ebben az épületben a 3. és 4. osztály lelt otthonra. Iskoláinkat 1948-ban államosították.

Egyházmegye
Vas
Adatok
9522 Kemenesmagasi, Berzsenyi Lénárt tér 7.
Lelkész(ek): 
Kovácsné Tóth Márta helyettes lelkész
Felügyelő: 
Guóth Emil
Telefon: 
20/824-6013
Email cím: 
marta.toth@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
1783
Kapcsolódó galéria