Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Nagygeresd

Nagygeresdi Evangélikus Egyházközség
Nagygeresd, templom

Lelkészek, tanítók, elöljárók

Nagygeresd
Lelkészek Nagygeresd korai anyaegyházában:
Eőri Ferenc (?–1630–1637), Deési István (1637–1638), (!), Gotthard Miklós (?–1646–?), (!), Philippi Fülöp (?–1649–?), (!), Posgay Márton (?–1657–?), (!), Tatay István (?–1714–?)
Lelkészek Nagygeresden a türelmi rendelet után: Tatay Pál (1783–1787), Horváth Sámuel (1787–1798), Berky Mihály (1798–1805), Halassy Mihály (1805–1818), Edvi Illés Pál (1818–1823), Kiss József (1824 –1841), Pálfy József (1842–1853), Haubner Máté (1854–1861), Trsztyenszky Gyula (1861–1884), Farkas Mihály (1884–1920, a két idézett könyv írója), Nagy Ferenc (1920−1923), Balogh Ernő (1923–1968), Bánfi Béla (1968–1993), Jánosa Attila (1993–1995), Rác Dénes (1995–1997), Asbóthné Pécsinger Éva (1997–)

Segédlelkész: Hajas Endre (?–1875–?)

Tanító Nagygeresd korai anyaegyházában: Sartórius Márton (?–1714–?)

Tanítók Nagygeresden a türelmi rendelet után: kántortanítók: Gáncs József (1783–1786), Kovács Péter (1786–1789), Molnár János (1789–1791), Bellitz Jónás (1792–1799), Kiss Pál (1799–1853), Németh Ferenc (1853–1869), Horváth József (1870–1909), Dávid János (1909–1912), Nagy Kálmán (1912–1940), Németh Lajos (1940−1948)

II. sz. tanítók: Patyi László (1923−1924), Németh János (1924–1926), Takáts Ernő (1926–1928), Varga Erzsébet, majd Hajnalné Varga Erzsébet (1928–1948)

Felügyelők Nagygeresden:
Csáfordi Tóth Pál (1783–1790), Horváth József (1790–1795), Káldy János (1795–1824), Káldy (1824–1870), Rupprecht József (1870–1872), Rupprecht Lajos (1872–1881), Mesterházy Ödön (1881–1888), Simon István (1889–1890), Rupprecht Olivér (1890–1908), dr. Mesterházy Ernő (1908–1924), Rupprecht Antal (1924–1950–?), (!), Moór Gyula(?)

Nemesládony
Lelkészek Nemesládonyban:
Baranyai Máté (?–1628–?), Skriba János (?–1631–1632), (!), Dávid (?), Kopcsányi János (?–1638–?), Lasnár Gergely (1646–1654), Zvonarics Sámuel esperes (1654–1663?), Rakicsányi István (1664)

Tanítók Nemesládonyban N. N. (?–1628–?), (!), Bodor Sándor (?–1875–?), Németh Jenő (?–1910–?), Hetyey Pál (1922–1948)

Répceszemere
Lelkészek Répceszemerén:
Repka Márton (1631-ig, közösen Ivánnal), Szemenyei György (1631–?), (!), Verbói Mátyás (?–1646–?), Solnai István (?–1665–?)

Tanítók Répceszemerén:
Pőcz Mihály (1800–1803), Bán István (1803–1810), Pőcz István (1810–1833), Erdős Márton (1833–1836), Kucsán József (1836–1837), Lóth Ferenc (1837–1868), Csery Ferenc (1868–1871), Búza János (1871–1875), Garab József (1875–1877), Molnár Sándor 1877–1926), Németh János (1926–1948)

Iván
Lelkészek Ivánban:
István (?), Márkus (?), Repka Márton (?–1628–1631), Sutoris Mihály (1632–?), Győrvári Ferenc (1634–?), (!), Ódor István (?–1646–?), Kótay János (?–1652–?)

Tanítók: N. N. (?−1628−1631−?), Lasnár Gergely (?−1642−?)

Tompaládony
Tompaládony (Pórládony) tanítói: Kovácsics Sándor (?–1875–1909), Kovácsics Jenő (1909–1948)

Sajtoskál
Sajtoskál lelkészei: Gergely (?), Márkus (?), Ambrus (?), Pápai István (?), Máté (?), Kopcsányi János (?–1631–?), Kola István (?–1635–?), Thomanides János (1646–?)

Egyházmegye
Vas
Adatok
9664 Nagygeresd, Petőfi u. 62.
Lelkész(ek): 
Asbóthné Pécsinger Éva
Felügyelő: 
Moór Gyula
Telefon: 
94/388–127
Önállósulásának éve: 
1628 előtt, majd 1783-ban
Anyakönyveit vezeti: 
1783-tól
Kapcsolódó galéria