Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Kőszeg

Kőszegi Evangélikus Egyházközség
Harangtorony

Szórványok

Horvátzsidány első okleveles említése 1225-ből „Terra Sydan”. A horvát szó magyar jelentése: kőből épült. Amikor a horvátok 1533–1544 között beköltöztek, itt állítólag kőből épült házat találtak a török pusztítás után. A falu neve egyébként a továbbiakban így alakult: Sedan, Sidan. Kőszeg várának megvédése után a falu Jurisich-birtok lett. 1846-tól van horvát iskolája is. Az evangélikusok száma ma 10 alatt van. Az evangélikus hitoktatás viszont az iskolában folyik rendszeresen, ide járnak a kiszsidányi gyermekek is.

Peresznyén élet volt már a Római Birodalom idején, a falun út vezetett át, és a földet egységes tervek alapján osztották el, ez volt az ún. „centunációs” rendszer. Az 1195-ös oklevele a borsmonostori apátságnak ajándékozza. Temploma középkori, erről egy 1646-ös canonica visitatiós jegyzőkönyv emlékezik meg. Jurisich-, Nádasdy-, majd Eszterházy-birtok volt, ami meghatározta vallási életét is. Peresznyén az állami szeretetotthonban van ünnepenként istentisztelet.

Ólmód neve németül „Bleigraben”, ólomszínű talaja után kapta, a német név magyar jelentése ólomárok. 1234-ből egy oklevél Pilgrium néven említi. Ezt a falut is megkapta Jurisich Miklós. A néhány evangélikus a filiába vagy az anyaegyházba jár istentiszteletre.

Egyházmegye
Vas
Adatok
9730 Kőszeg, Zrínyi u. 6.
Lelkész(ek): 
Baranyay Csaba
Baranyayné Rohn Erzsébet
Felügyelő: 
Koczor Lajos
Telefon: 
94/361–145
Email cím: 
koszeg@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
1783
Anyakönyveit vezeti: 
1727-től
Kapcsolódó galéria