Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Szombathely

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
Úrvacsorakészlet, mártogatós

A gyülekezet alapítása

Bár Szombathely 1578-tól Vas vármegye székhelye, csak az 1860-as évektől kezdődött el átalakulása falusias településből polgári várossá. Nyugat-Dunántúl vasúti csomópontjaként fellendült gazdasága, átrétegeződött társadalma. 1871-től rendezett tanácsú város volt.

1861. október 13-án szűk körű megbeszélésen határozták el szombathelyi protestánsok közös gyülekezet alapítását. Ez év karácsonyának másodnapján tartotta az első istentiszteletet a Vidos-lakásban Rahner Máté koltai lelkész, a vasi közép egyházmegye esperese. Hiteles források hiányában homály fedi a hivatalos eljárás és az első év történetét. Bizonyos, hogy megalakult a „választmány” és a háromtagú elöljáróság: gondnok Johann Fück vendéglős, jegyző Vidos László ügyvéd, pénztárnok Pillich Ferenc gyógyszerész.

Az alapítás idején a 7000-nél már valamivel több lakost számláló városban 90-100 körül lehetett az ágostai és helvét hitvallású evangélikusok lélekszáma ¾ és ¼ arányban. A környékbeli falvakból csatlakozókkal együtt kb. 130-ra tehető a Szombathelyi Egyesült Protestáns Gyülekezet létszáma megalakulásakor.

Egyházmegye
Vas
Adatok
9700 Szombathely, Körmendi u. 2.
Lelkész(ek): 
Gregersen-Labossa György lelkész
Hasza Mónika másodlelkész
Felügyelő: 
Breznovits István
Telefon: 
94/508–822
Email cím: 
szombathely@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
1893
Kapcsolódó galéria