Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Szombathely

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
Úrvacsorakészlet, mártogatós

Az elválás

A háború után felerősödtek a korábban rejtettebben létező felekezeti ellentétek a városban. Katolikus részről tüske volt az evangélikus szellemi színvonal és közéleti tevékenység. Református részről a menekültek beáramlásával megnőtt létszám váltotta ki az önállósulási törekvést. 1920-ban az 1940 evangélikus mellett 760 református gyülekezeti tagot tartottak nyilván. Ők 1927. július 3-án felmondták az 1893-as szerződést, és 1928. január 1-jével megalapították a szombathelyi református egyházközséget. A két önálló gyülekezet továbbra is közösen használta a templomot egészen 1939-ig, a református templom felépüléséig. A vagyonmegosztást polgári perrel rendezték.

Egyházmegye
Vas
Adatok
9700 Szombathely, Körmendi u. 2.
Lelkész(ek): 
Gregersen-Labossa György lelkész
Hasza Mónika másodlelkész
Felügyelő: 
Breznovits István
Telefon: 
94/508–822
Email cím: 
szombathely@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
1893
Kapcsolódó galéria