Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Szombathely

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
Úrvacsorakészlet, mártogatós

A befelé fordulás évei

Egyetlen szombathelyi lelkipásztorra sem várt még olyan bonyolult feladat, mint az ötödik lelkészre. 1953 októberében érkezett Tengelicről Lehel Ferenc. Mellette másodlelkésszé választotta a közgyűlés Sokoray Miklós addigi hitoktatót. Ő nyugdíjba vonulásáig lelkiismeretes pontossággal intézte a hivatali adminisztrációt, irányította a hittanórákat pótló ifjúsági bibliaórákat, segítette a parókus lelkészt, hogy közéleti szerepvállalása ne befolyásolja hátrányosan gyülekezeti szolgálatát. Lehel Ferenc ugyanis megyei tanácstag, 1963–1976 között országgyűlési képviselő is volt. Azt remélte, hogy a közéletben igaz ügyért munkálkodhat: megbékélésért a kis közösségben, megbékélésért az egyházak között (közös imahetek kezdeményezésével) megbékélésért az Ó- és az Újszövetség népe között, humánus alapon álló kapcsolatért az állam és az egyház között. A történelmi valóság más úton haladt. Ebből az időszakból hiányos a levéltár, a kutatás folyamatban van.

A megőrzés heroikus feladatában Lehel Ferenc fáradhatatlan segítőtársa volt 1954-től Kováts Viktor építészmérnök, a gyülekezet felügyelője. 1964-ben kölcsönből megtörtént a templom külső renoválása, 1967-ben a parókia épületének javítása. A hitélet az istentiszteletekre, a bibliaórákra és az evangelizációs alkalmakra épült. Ezeket vendég előadók tartották. Emlékezetes események voltak az ifjúsági kirándulások (Gór, Győr, Pannonhalma, Pozsony) és egy finn színdarab előadása. Lehel Ferenc 1981. évi nyugdíjazása után haláláig gyülekezetünk tisztelt és szeretett tagja maradt.

Egyházmegye
Vas
Adatok
9700 Szombathely, Körmendi u. 2.
Lelkész(ek): 
Gregersen-Labossa György lelkész
Hasza Mónika másodlelkész
Felügyelő: 
Breznovits István
Telefon: 
94/508–822
Email cím: 
szombathely@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
1893
Kapcsolódó galéria