Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Szombathely

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
Úrvacsorakészlet, mártogatós

FORRÁSOK

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség levéltárának iratai – feldolgozás alatt
A Kőszegi Evangélikus Egyházközség levéltárából 1862–1892 közötti iratok
A Nemeskoltai Evangélikus Egyházközség presbitériumának jegyzőkönyvei 1861–1862
A Dunántúli Református Egyházkerületi Levéltár (Pápa) Vas–Zala megyei közgyűlési jegyzőkönyvek 1860–tól
Vas Megyei Levéltár: Szombathely város közgyűlési jegyzőkönyvei a 16. századtól, telekkönyvei, anyakönyvek, polgármesteri iratok, stb.
Evangélikus névtárak
A vasi közép egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvei
Kutas Kálmán: A szombathelyi evangélikus gyülekezet története 1950-ig
Kapi Béla: Lámpás az oltár zsámolyán; Sopron, 2004. 171–315.

Egyházmegye
Vas
Adatok
9700 Szombathely, Körmendi u. 2.
Lelkész(ek): 
Gregersen-Labossa György lelkész
Hasza Mónika másodlelkész
Felügyelő: 
Breznovits István
Telefon: 
94/508–822
Email cím: 
szombathely@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
1893
Kapcsolódó galéria