Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Ecseny

Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközség
Ecsenyi templom

Felsőmocsolád és Somodor (szórvány)

A két falu gyülekezeteit német telepesek alapították.

Mocsolád földesura a 18. században a protetáns Vásongi család volt, és arra törekedett, hogy birtokaira evangélikus telepesek kerüljenek. Buzgólkodása eredménnyel járt, és az 1720-as évek elején Mocsoládon otthonra leltek az első német ajkú, evangélikus vallású telepesek, akik Tolna megye már kiépült falvaiból érkeztek. Tanítójuk (1723-ban) Keszőhidegkútról jött, Faust Gáspárnak hívták, és haláláig Mocsoládon maradt. A fellángoló protestánsüldözések azonban őket sem kerülték ki. Az 1740-es évektől − hosszú ideig − egyszerű parasztmesterek tanították gyermekeiket, de vezetésükkel a vallásuk gyakorlása előtt álló akadályokat nehezen törték át, s ez hatással volt későbbi egyházi életükre is. Az ecsenyi anyagyülekezet megalakulásában és a templom építésében még filiaként vettek részt, de a 19. század végén már csak 85 tagból álló fiókgyülekezetként szerepeltek egyházi nyilvántartásainkban. A 20. század közepére a kis közösség a negyedére csökkent. Ma az evangélikusok száma alig haladja meg a 10-et. Istentiszteletre havonta egy alkalommal gondnokuk házánál gyűlnek össze.

Somodoron a 19. század közepén letelepedő 50 család alakult gyülekezetté. Hamar imaházat és iskolát építettek, sőt, 130 fontos harangot is vásároltak. 1851-től Becker Konrád volt a tanítójuk. 1875-ben Löbel Konrád tanította a 133 lélekből álló gyülekezet 16 gyermekét. A 20. század első felében lélekszámuk még 70-80 között mozgott, és a hívek fiókgyülekezetet alkottak. Mára 13 személyből álló szórvánnyá zsugorodtak.

Istentisztelet havonta egy alkalommal van az önkormányzat tulajdonában álló ökumenikus közösségi házban, amelyet 2004. november 21-én szentelt fel Buczkó József római katolikus plébános és Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna evangélikus lelkész.

Egyházmegye
Adatok
7457 Ecseny, Templom u. 105.
Lelkész(ek): 
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna lelkész
Kőszeghy Miklós gyülekezeti munkatárs
Felügyelő: 
Schneiker János
Telefon: 
82/704-256
Önállósulásának éve: 
1784
Anyakönyveit vezeti: 
1784-től
Kapcsolódó galéria