Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalók

Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség
Nagyalásony templom

A nemesszalóki gyülekezet története

Szalók nevét legelőször egy belterületi birtok vitás megosztása alkalmával említik meg a Veszprémi ispánságon. Ekkor még nem Szalók volt a neve, hanem Gibártfalva, majd Zloknak nevezték. Később a falu két részét teljesen elkülönülten tartották számon Nemesszalókként és Pórszalókként. A nép nyelvében még ma is él ez az elnevezés, bár a két községrész 1926-ban egyesült.

Valószínűleg a környékbeli községekkel egyetemben Nemesszalókon is a reformációt követően hamar volt már számon tartott evangélikus gyülekezet, pontosabban mint Dabronyhoz tartozó leánygyülekezet. Először talán még templom nélkül, magánházaknál jöttek össze, majd később istentiszteleti helyet építettek. Később a templom építője a falu akkori egyetlen földbirtokos családjának, a Szakonyi családnak valamelyik tagja lehetett.

Feljegyzések szerint 1760-ban már állt egy kőtemplom. Ehhez később építettek templomtornyot. A torony megépítését megelőzően egy háromlábú harangláb adott otthont a 75 fontos harangnak. 1838-ban a templom nádfedelét zsindelyre cserélték. A torony 1861-ben épült. A tornyot Vendler József celldömölki építész, a bádogozást Ludvig Ferenc pápai bádogosmester készítette. 1838-ban vettek egy 159 kg-os harangot, amit Győrben öntöttek. A templomot 1894-ben renoválták. A renoválás költsége 1044 Ft volt, melyet a gyülekezet áldozott e célra. Ugyanekkor készítették a később 1958-ban átalakított szószékoltárt. A templom utolsó felújítása 1994-ben volt. Azóta a templom hátsó tűzfalát kellett lebontani és újrarakni. Ezenkívül a templomba bevezették a gázfűtést, így a havi kétszer megtartott istentiszteleti alkalmakon fűtött templomban vehetnek részt a hívek. 2004-ben egy pedáljátékra is alkalmas harmóniumot vásárolt a gyülekezet, amely azóta a gyülekezet istentiszteleti énekeit kíséri. A tervek közt szerepel a templomtető felújítása és az egykori iskolaépület fűtésének korszerűsítése.

Az első evangélikus iskola tanítólakással együtt épült. Az épület azonban 1865-ben leégett. A telekhez Szalóky Imrénétől és utódaitól a jelenlegi telek egy részét megvették. Az új iskola 1866-ban épült, 1867. szeptember 8-án avatták fel. Az egykori evangélikus iskola épületét az államosítás után is iskolaként használták. A helyi általános iskola új épületének megépítése után azonban már nem használták az épületet. Kárpótlás útján visszakerült a gyülekezet tulajdonába az épület. Ma gyülekezeti teremként használja a gyülekezet az épület egykori osztálytermét. A különböző gyülekezeti rendezvények mellett 2006 nyarán itt szervezett a gyülekezet angol nyelvtanfolyamot is a község fiataljainak.

Nagy Zoltán

Egyházmegye
Adatok
8484 Nagyalásony, Kossuth u. 80.
Lelkész(ek): 
Pongrácz Máté beosztott lelkész
Felügyelő: 
Nagyalásony - Csöngei Dezső
Dabrony - Horváth Dezső
Telefon: 
88/233–055
Email cím: 
nagyalasony@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
Nagyalásony: 1672, Dabrony: 1633
Anyakönyveit vezeti: 
Nagyalásony 1769-től, Dabrony 1735-től
Kapcsolódó galéria